icon

Ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040 ter inzage

Van 22 oktober tot en met 2 december 2009 liggen de ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040, de bijbehorende verordening en het plan-MER van de provincie Noord Holland ter inzage. Tijdens deze periode kunnen geïnteresseerden opmerkingen over de ontwerpen indienen. De nieuwe structuurvisie zal de bestaande streekplannen vervangen.

De structuurvisie is een instrument dat is geregeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In een structuurvisie kan (in dit geval) de provincie de ruimtelijke toekomstvisie vastleggen. Een structuurvisie is van belang als afwegingskader voor concrete ruimtelijke beslissingen, zoals een bestemmingsplan of een projectbesluit. Een structuurvisie is echter niet juridisch bindend. De provincie Noord-Holland heeft daarom tegelijk een (wel juridisch bindende) verordening opgesteld ter uitvoering van de structuurvisie. In deze verordening staan algemene regels omtrent de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen of projectbesluiten worden vastgelegd. De gemeenteraad is hier bij de vaststelling van een bestemmingsplan aan gebonden.

Daarnaast is door Gedeputeerde Staten Noord-Holland een zogenaamd ontwerp MER-plan vastgesteld waarin informatie staat over de milieugevolgen van de beoogde ontwikkeling van Noord-Holland tot 2040.

Tegen de structuurvisie en de provinciale verordening kan geen bezwaar of beroep worden ingediend (zie ook onze eerdere bijdrage hierover). Wel kan er als gezegd worden gereageerd op de ontwerp structuurvisie en verordening. Het is dus zeker de moeite waard om nu al na te gaan of de structuurvisie en verordening eventueel door u beoogde ontwikkelingen mogelijk maakt.

Meer lezen: ontwerp structuurvisie op de website van de provincie Noord-Holland.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ontwerp structuurvisie Noord-Holland 2040 ter inzage

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief