icon

Permanente bewoning recreatiewoning

Gemeenten zullen verplicht worden ontheffing te verlenen aan mensen die langdurig niet zijn aangesproken op onrechtmatige (permanente) bewoning van hun recreatiewoning. Althans, als de nieuwe 'Wet ontheffing permanente bewoning recreatiewoningen' in werking treedt. Het wetsvoorstel is onlangs voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De nieuwe wet zal gelden voor mensen die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning zijn getrokken en daar sindsdien onafgebroken hebben gewoond. Daartoe moet een aantal in de wet genoemde bewijsmiddelen worden overgelegd. Voorwaarde is dat de gemeente nooit actie heeft ondernomen tegen de permanente bewoning. Daarnaast moet de woning voldoen aan het Bouwbesluit 2003 en mag de bewoning niet in strijd zijn met milieuwetgeving.

De behandeling van de aanvraag kent een fatale termijn. Indien deze wordt overschreden zal automatisch ontheffing zijn verleend. Deze is persoonsgebonden. Dit is gelijk aan de nu nog geldende regeling, zie onze eerdere bijdrage hierover. Bij beëindiging van de bewoning vervalt de ontheffing.

Naar verwachting zal de wet per 1 januari 2010 in werking treden.


Martine Goosens is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Permanente bewoning recreatiewoning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief