icon

Elektronische inzagetafel: ruimtelijke plannen digitaal

Al sinds 2000 wordt structureel gewerkt aan de digitalisering van ruimtelijke plannen. En op 1 januari 2010 gaat het ook écht gebeuren: overheden moeten nieuwe ruimtelijke plannen digitaal voorbereiden en beschikbaar stellen.

Eerder dit jaar werd de invoering van deze nieuwe regeling uitgesteld van 1 juli 2009 naar 1 januari 2010. Voor een deel van de overheden, met name de gemeenten, kwamen de in de Wro opgenomen verplichtingen, te vroeg. De taak om bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te hebben gold al eerder. Maar de nieuwe regeling betreft álle visies, plannen, besluiten, verordeningen of algemene maatregelen van bestuur. Deze moeten in elektronische vorm worden voorbereid, vastgesteld en beschikbaar zijn. De inzagetafel is dus vanaf komend jaar elektronisch: niet alleen de kennisgeving van een (ontwerp-)plan, maar ook alle bijbehorende stukken dienen digitaal ter inzage te worden gelegd.

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl worden op dit moment door gemeenten, provincies en het rijk -op basis van vrijwilligheid- bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels geplaatst. Thans geldt dat, bij verschil tussen het digitale en het papieren exemplaar, de versie op papier prevaleert. Voor plannen die na 1 januari 2010 in procedure worden gebracht geldt het tegenovergestelde: hetgeen digitaal beschikbaar is, is doorslaggevend.


Martine Goosens is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Elektronische inzagetafel: ruimtelijke plannen digitaal

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief