icon

Strafrechtelijke ontruiming krakers niet toegestaan

In een arrest van afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad bepaald dat de strafrechtelijke ontruiming van kraakpanden niet is toegestaan. Daarmee bevestigt de Hoge Raad eerdere uitspraken van de rechtbank Groningen en het Hof Leeuwarden.

De politie mag hierdoor niet langer overgaan tot ontruiming van krakers die binnen een jaar na het ontstaan van leegstand hun intrek in een gebouw nemen. De wetsbepaling die dit mogelijk maakte (art. 429sexies Wetboek van Strafrecht) levert een onvoldoende kenbare en voorzienbare omschreven bevoegdheid van de politie op om het huisrecht ter zijde te stellen, aldus de Hoge Raad.

De uitspraak van de Hoge Raad komt op een verassend moment, nu in de Tweede kamer voorstellen zijn gedaan om het kraken in het geheel (strafrechtelijk) te verbieden.

Voor eigenaren van gekraakt onroerend goed is de uitspraak voorlopig slecht nieuws. Juist de strafrechtelijke ontruiming van krakers kon relatief snel worden bereikt, zodat langer gebruik door krakers kon worden tegengegaan. Ook vergde strafrechtelijke ontruiming geen processuele inspanningen van de rechthebbende, hetgeen hem de nodige kosten en moeite bespaarde. Thans zal de pandeigenaar echter zelf de gang naar de (civiele) rechter moeten maken. Dit kan overigens nog wel anders zijn als in of vanuit het kraakpand dermate ernstige verstoringen van de openbare orde plaatsvinden dat de burgemeester uit dien hoofde de ontruiming gelast. Gelukkig voor eigenaren is die grondslag voor ontruiming nog wel toegestaan.


Koen van den Berg is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Strafrechtelijke ontruiming krakers niet toegestaan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief