icon

30% regeling & de ingekomen werknemer

Meerdere malen schreef ik al over de 30%-regel; deze regel houdt in dat onder bepaalde voorwaarden werkgevers voor hun “ingekomen werknemers” 30% van het brutoloon belasting-vrij kunnen vergoeden. De regeling is neergelegd in de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet LB) en het daarop gebaseerde Uitvoeringsbesluit.

Ingekomen werknemers zijn werknemers die een werkgever uit het buitenland heeft aangetrok-ken en die beschikken over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Op zich een duidelijke definitie van dit begrip. Toch kan hier verwarring over ontstaan en de Hoge Raad heeft onlangs voor het eerst zijn licht doen schijnen over het begrip “ingekomen werknemer”.

Een Nederlandse man emigreert naar Engeland, hij is daar werkzaam voor een Engelse werkge-ver. Jaren later verhuist deze meneer met zijn gezin weer naar Nederland en blijft hier werken voor dezelfde Engelse werkgever. Zijn functie en takenpakket blijven daarbij hetzelfde. In Nederland stelt de man dat hij, omdat hij over een specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, de 30% – regeling moet kunnen toepassen. De Belastingdienst wijst dit verzoek af, de man gaat in beroep bij het Hof en komt uiteindelijk hij terecht bij de Hoge Raad.

De vraag in deze is of de man als “ingekomen werknemer” gezien kan worden. De Hoge Raad sluit zich aan bij de Belastingdienst en het Hof en vindt ook dat daar geen sprake van is. De Hoge Raad overweegt daarbij onder meer dat de verhuizing naar Nederland geen wijzigingen in functie en het takenpakket met zich hebben gebracht. Ook de plek waar zijn werkzaamheden zich afspeelde wijzigde niet werkelijk. De verhuizing was in feite uitsluitend om privéredenen. Gelet op deze omstandigheden achtte de Hoge Raad de man dan ook geen “ingekomen werknemer”.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
30% regeling & de ingekomen werknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief