icon

Vrijstelling oude WRO behoudt werking

In vervolg op de weblog van 28 juli jl. kunnen wij berichten dat ook de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg in zijn uitspraak van 27 augustus 2009 geoordeeld heeft dat een vrijstelling die is verleend onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), als toetsingskader kan dienen voor een bouwvergunning die is aangevraagd na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008.

De redenering in deze uitspraak is dat er al een procedure is gestart om de strijdigheid met het bestemmingsplan weg te nemen. Dit zou tot gevolg hebben dat niet wordt toegekomen aan de toepassing van artikel 46 Woningwet (nieuw), waarin staat dat de aanvraag om bouwvergunning tevens moet worden aangemerkt als een aanvraag om een ontheffing of een projectbesluit als bedoeld in de nieuwe Wro.

Naar mijn mening is deze redenering niet juist, maar het resultaat is wel gewenst. Bestaande rechten dienen gerespecteerd te worden. Het wachten is nog steeds op een oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrijstelling oude WRO behoudt werking

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief