icon

Nogmaals: de homoseksuele leerkracht en het enkele feitcriterium

In mei van dit jaar schreef ik over het zogenaamde “enkele feitcriterium”: een school (of welke andere werkgever dan ook) mag geen sollicitant weigeren vanwege het enkele feit dat deze homoseksueel is. Wel heeft de regering destijds bij het opstellen van de AWGB scholen de ruimte willen laten invulling te geven aan hun levensbeschouwing, die zoals genoegzaam bekend mag worden beschouwd niet altijd homovriendelijk is.

Inhoud van het criterium was dat weigering alleen wegens (dus op grond van het enkele feit van) geaardheid niet mocht, maar dat bijkomende omstandigheden zouden kunnen betekenen dat iemand toch niet binnen de beschouwing van een school zou kunnen passen. Wat die bijkomende omstandigheden zouden kunnen zijn is nooit vastgesteld.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft nu aan dat het enkele feitcriterium uit de wet zal worden gehaald, zonder dat er iets verandert. In de woorden van het ministerie: “Als de bewoordingen van de Europese regels in de wet worden overgenomen, verandert de bescherming van individuen tegen discriminatie niet, net zo min als de ruimte voor instellingen op levensbeschouwelijke en godsdienstige grondslag om eisen te stellen ter verwezenlijking van hun grondslag.”

Wat betekent dat nu feitelijk? Goeie vraag. Het zou voor de scholen misschien geruststellend moeten klinken dat hun ruimte niet verandert, maar wat was die ruimte? Die is er niet. Discriminatie op grond van geaardheid is verboden, ook voor een confessionele school. En bijkomende omstandigheden – ik heb al eerder betoogd dat die nooit “bijkomend” kunnen zijn: de geaardheid kan daarbij naar mijn mening ook geen rol spelen.

D66 is boos omdat het kabinet nog steeds geen duidelijke uitspraak doet om de positie van homoseksuele leerkrachten te verstevigen. Maar de SGP (voor het gemak maar even aan te duiden als de tegenhanger in het politieke spectrum op dit gebied) is ook niet gerust; die constateert slechts dat het geen verslechtering is, maar ook geen verbetering van de positie van de confessionele school op dit punt.

De minister heeft gelijk: er verandert dor de wetswijziging niets, óók niet aan de uitgesproken zwabberende houding die de achtereenvolgende regeringen blijven innemen. Je vraagt je af waarom ze dan de moeite doen tot die wetswijziging.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nogmaals: de homoseksuele leerkracht en het enkele feitcriterium

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief