icon

Systeem van het hoger beroep bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) van deze maand is een uitspraak gepubliceerd over het systeem van het hoger beroep bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA 27 maart 2009, met noot van R.F. Groos).

Een aannemer had in appel slechts één grief aangevoerd, namelijk dat arbiters ten onrechte zijn vordering hadden afgewezen.

Desondanks werd de aannemer in zijn vordering ontvankelijk verklaard, daar appelarbiters oordeelden dat uit het verder in de memorie gestelde voor de wederpartij kenbaar was wat de bezwaren van appellant waren, en de wederpartij derhalve kon weten waar hij zich tegen moest verweren.

Het liep in dit geval voor de aannemer dus goed af, maar het is wel aanleiding even stil te staan bij het systeem van het hoger beroep bij de Raad van Arbitrage.

Volgens de statuten van de Raad van Arbitrage dient hoger beroep tegen een vonnis te worden ingesteld binnen drie maanden na datum van het vonnis door middel van indiening van een memorie van grieven. Dit betekent dat degene die in hoger beroep wil gaan binnen drie maanden precies moet aangeven, door het formuleren van zogenaamde grieven, wat zijn bezwaren tegen het vonnis zijn, met medeneming van eventuele nieuwe feiten of nieuwe juridische argumenten.

Anders gezegd: alles moet in feite in de memorie van grieven staan, en dit is vaak een hele klus.

Daarom pleit Groos ervoor ook bij de Raad van Arbitrage het systeem van 343 Rv te laten gelden. Dit betekent dat binnen de termijn van drie maanden kan worden volstaan met de aanzegging dat in appel wordt gegaan, en dat dan pas later de gronden van het appel – de grieven – behoeven te worden aangevoerd.

Ik ben het daarmee geheel eens.

Er is geen enkele reden om in geval van hoger beroep bij arbitrage een ander systeem te hanteren dan bij de overheidsrechtspraak.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Systeem van het hoger beroep bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief