icon

Vrijstellingsbesluit artikel 19 WRO blijft rechtsgeldige grondslag bouwvergunning

Een vrijstelling, verleend op basis van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (dus aangevraagd voor 1 juli 2008), behoudt zijn werking. Dit betekent dat een aanvraag voor een bouwvergunning van na 1 juli 2008 getoetst zal moeten worden aan het verleende vrijstellingsbesluit. Op de bouwvergunning is ook het oude recht van toepassing. Dit heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, nevenzittingsplaats Utrecht in zijn uitspraak van 17 juli jl. bepaald.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem had eerder in een andersluidende uitspraak van 22 april 2009 (LJN BI6003) bepaald dat een vrijstelling zijn werking verliest. Met deze uitspraak is in de praktijk rechtsonzekerheid ontstaan.

In onze weblog van 5 september 2008 schreven wij al dat wij menen dat vrijstellingen ex artikel 19 lid 1 en 2 een rechtsgeldig toetsingskader zijn gebleven voor bouwvergunningen. Of de Rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak de laatste uitspraak van de Voorzieningenrechter van Rechtbank Arnhem zullen volgen zal moet worden afgewacht. Het is wel wenselijk dat over deze kwestie op korte termijn definitief duidelijkheid komt, zodat gemeenten en bouwplanontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vrijstellingsbesluit artikel 19 WRO blijft rechtsgeldige grondslag bouwvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief