icon

Nogmaals: ontslag na de pensioengerechtigde leeftijd

De vraag of een arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de werknemer 65 wordt, is actueel. Onlangs schreven we over een situatie waarbij een rechter oordeelde dat dat niet het geval was, omdat in die situatie noch de CAO, noch de overeenkomst dat bepaalden. In een andere zaak oordeelde de kantonrechter Dordrecht over een CAO-bepaling die wel voorschrijft dat de arbeidsovereenkomst bij 65 van rechtswege eindigt.

Het ging in deze zaak om een werknemer die na het bereiken van zijn 65ste was blijven werken bij de werkgever. De werknemer werd ziek op zijn 68ste waardoor een been moest worden geamputeerd. Hij kon daardoor nooit meer aan het werk. De werkgever verzocht daarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden zonder toekenning van een vergoeding.

In de toepasselijke CAO staat dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de leeftijd van 65 van rechtswege eindigt. Ook stelt de CAO dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vaker dan twee keer mogen worden verlengd, en dan nog steeds van rechtswege eindigen.

De kantonrechter overwoog dat de arbeidsovereenkomst die was gesloten toen de werknemer 65 werd, er een van bepaalde tijd was. Hij sloot daarbij aan bij de gewone regels van verlening van een stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: die verlenging geldt namelijk voor de dezelfde tijd als de eerste overeenkomst, met een maximum van een jaar. De rechter vond dit voor de hand liggen nu de arbeidsovereenkomst, die van rechtswege eindigde op de 65-jarige leeftijd van de werknemer, kon worden gelijkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En omdat de CAO een ongelimiteerd aantal verlengingen toestaat, eindigde de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De kantonrechter ontbond, en kende een vergoeding toe die de periode overbrugde tot het einde van het dienstverband – en dat was (maar) één maand.

Er is wel wat af te dingen op de uitspraak – met name de stelling dat een arbeidsovereenkomst die eindigt als de werknemer 65 wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is (of daarmee moet worden gelijkgesteld) is twijfelachtig; dit geldt temeer nu de CAO ook expliciet aangaf dat na de leeftijd van 65 zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als voor onbepaalde tijd konden worden aangegaan. De belangrijkste les is – en blijft – dat het nuttig is een bepaling te hebben dat het dienstverband eindigt bij 65. Staat dat niet in de CAO en de werkgever wil die leeftijdsgrens aanhouden, dan moet dat dus in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nogmaals: ontslag na de pensioengerechtigde leeftijd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief