icon

Wijziging wettelijke rente met ingang van 1 juli 2009

In onze weblog van 25 april 2007 bespraken wij de wettelijke handelsrente. Deze bedroeg op dat moment 10,58 procent, in vergelijking met 'gewone' wettelijke rente van 6 procent. Op 1 juli 2009 zijn de percentages van de wettelijke handelsrente en de 'gewone' wettelijke rente gewijzigd.

Wettelijke rente is te omschrijven als de rente die een schuldeiser op basis van de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven een geldsom te voldoen.

Sinds 1 december 2002 zijn er twee soorten wettelijke rente te onderscheiden: wettelijke rente voor handelstransacties en gewone wettelijke rente. Dit onderscheid is door de Europese Commissie gemaakt om het mogelijk te maken betalingsachterstanden bij ondernemingen terug te dringen. Het percentage gekoppeld aan wettelijke handelsrente is aanzienlijk hoger dan de gewone wettelijke rente. Aangezien bij een betalingsachterstand het te betalen bedrag aan wettelijke rente snel kan oplopen tot een groot bedrag, zullen schuldenaren eerder geneigd zijn over te gaan tot betaling van de schuld, dan wel tot het niet uitstellen van de betaling.

De wettelijke rente die geldt voor handelstransacties wordt halfjaarlijks per januari en per juli volgens een vast rekenmodel berekend. Op 1 juli 2009 is de wettelijke rente die geldt voor handelstransacties verlaagd van 9,50% naar 8%.

Gewone wettelijke rente ziet op transacties, die geen handelstransacties zijn. De vaststelling van deze rente geschiedt bij algemene maatregel van bestuur. Op 1 juli 2009 is de wettelijke rente verlaagd van 6% naar 4%.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijziging wettelijke rente met ingang van 1 juli 2009

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief