icon

Inzage in de administratie van gefailleerde door schuldeisers

Schuldeisers die de bestuurders van hun gefailleerde debiteur aansprakelijk willen stellen hebben het vaak moeilijk. De bestuurders zullen er alles aan doen om niet zelf de schade van de schuldeiser te moeten vergoeden. Los van de -vaak aanzienlijke- kosten moeten de schuldeisers bewijs zien te vergaren om hun zaak tegen de bestuurders hard te kunnen maken. Het bewijs dat zij daarvoor nodig hebben ligt vaak verscholen in de administratie van de gefailleerde. De curator zal slechts onder zeer bijzondere omstandigheden inzage geven in deze administratie.

Een mogelijkheid voor een dergelijke schuldeiser is zich te beroepen op artikel 3:15j sub d van het Burgerlijk Wetboek. Volgens deze bepaling kunnen crediteuren openlegging van de administratie vorderen voor zover zij daar rechtstreeks en voldoende belang bij hebben. Wanneer van het laatste sprake is, is niet altijd even duidelijk. In de literatuur werd vaak aangenomen dat daarvan alleen sprake was als de schuldeiser bewijs moest vergaren voor zijn vordering op de faillissementsboedel.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft in een uitspraak van 21 oktober 2008 echter een ruimere uitleg gegeven aan voorgenoemde criteria dan werd aangenomen. De schuldeiser die een vordering op de bestuurders nader wilde onderbouwen, kreeg inzage in de administratie van gefailleerde. Van belang daarbij was dat de vordering van de schuldeiser in eerste instantie een vordering was op de failliete vennootschap. Daardoor was de vordering van de schuldeiser op de bestuurder gerelateerd aan de vennootschap en was inzage in de administratie van gefailleerde verdedigbaar.

De voorzieningenrechter heeft met deze uitspraak een steuntje gegeven aan de schuldeisers die naar de bestuurder van een gefailleerde vennootschap door willen stoten. De vraag is natuurlijk of de Hoge Raad de gekozen weg zal volgen, maar voorlopig hebben deze schuldeisers een extra argument bij hun verzoek om inzage aan de curator.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Inzage in de administratie van gefailleerde door schuldeisers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief