icon

Crisis- en herstelwet: versoepeling regels bouw

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over de Crisis- en herstelwet. Met deze wet wil het kabinet de gevolgen van de economische crisis voor de bouwsector enigszins verzachten.

Onder de wet komen in ieder geval 58 grote projecten te vallen die door de overheid versneld zullen worden uitgevoerd. Het betreft projecten op het gebied van infrastructuur, bevordering van de stedelijke ontwikkeling en kustverdediging die van belang zijn voor de werkgelegenheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling van de Noordelijke IJoevers in Amsterdam, de stadshavens in Rotterdam, maar ook de A6/A9 tussen Schiphol en Almere en de middenpassage A2 bij Maastricht.

Het is de bedoeling dat door invoering van de wet bestuursrechtelijke procedures worden versneld. Een veel gehoorde klacht uit de bouwsector is immers de veelal langdurende bestuursrechtelijke procedure. Voor projecten die vallen onder de Crisis- en herstelwet zal de rechter in een beroepsprocedure binnen 6 maanden na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak moeten doen. Een versnelling van minstens een half jaar voor procedures die bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State lopen. Daarnaast maakt het wetsvoorstel mogelijk om een klein gebrek in het besluit te passeren zolang er geen belanghebbenden worden benadeeld en worden beroepsprocedures tussen overheden onderling beperkt. Tenslotte wordt het relativiteitsvereiste geïntroduceerd dat met zich mee brengt dat belanghebbenden in de beroepsfase alleen nog een beroep kunnen doen op rechtsregels die hun eigen belang treffen.

Het wetsvoorstel ziet verder op een versoepeling van de milieueffectrapportageprocedure. Voor de hierboven genoemde projecten zal niet langer een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage zijn vereist. Tevens hoeven alternatieven niet langer in kaart te worden gebracht.
Nieuw is ook dat het kabinet milieuontwikkelingsgebieden gaat aanwijzen, waarin sommige regelgeving buiten werking zal blijven. Het is nog niet duidelijk welke gebieden het betreft.
De hierboven aan de orde gekomen wijzigingen zijn slechts tijdelijk van aard. Het wetsvoorstel brengt verder nog permanente wetswijzigingen op het gebied van de Natuurbeschermingswet (minder vergunningen) en verbeteren van de procedures rond Natura 2000-gebieden. Ook zal de Onteigeningswet aangepast worden. Deze permanente wijzigingen zullen overigens niet alleen gelden voor de aangewezen projecten.

De verwachting is dat de wet vanaf 1 januari 2010 in werking zal treden en op 1 januari 2014 vervalt. Het wetsvoorstel zal daarom, nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht, in het najaar al door het parlement worden behandeld. Er komen dan ongetwijfeld meer details naar buiten. Dan zal ook blijken of het – op het eerste zicht brede, maar algemeen geformuleerde pakket aan maatregelen – een echte verandering in de praktijk teweeg zal kunnen brengen.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Crisis- en herstelwet: versoepeling regels bouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief