icon

Het rookverbod geldt niet voor kleine horecaondernemers: café De Kachel vrijgesproken

Net als de uitbater van café Victoria, zijn ook de eigenaren van het Groningse café De Kachel in hoger beroep vrijgesproken van overtreding van het rookverbod. Dit blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden d.d. 3 juli 2009. Het gerechtshof volgde de lijn die het gerechtshof Den Bosch had uitgezet in de vrijspraak van café Victoria.

Daarbij stond de vraag centraal of een wettelijke verplichting bestaat voor eigenaren van cafés zonder personeel om een algeheel rookverbod in te stellen. Volgens het gerechtshof Den Bosch bestaat deze wettelijke verplichting niet en het gerechtshof Leeuwarden concludeert hetzelfde. Hierdoor komt het gerechtshof Leeuwarden niet toe aan de vraag of – ervan uitgaande dat wel de wettelijke basis voor een rookverbod zou bestaan – dit rookverbod voor kleine horecaondernemers een schending zou inhouden van het gelijkheidsbeginsel, de bescherming van eigendom of van het recht van het vrij verrichten van diensten.

Dit is voor de kleine horecaondernemer jammer. Minister Klink van Volksgezondheid heeft immers al aangekondigd de regels aan te passen zodat het algehele rookverbod voor de hele horeca overeind blijft. Hierdoor is de overwinning voor de kleine horecaondernemers van korte duur. Het was interessant geweest te weten of het gerechtshof Leeuwarden – net als de rechtbank Breda in de zaak Victoria – zich op het standpunt zou hebben gesteld dat het algehele rookverbod een schending van bovengenoemde beginselen oplevert. Dit standpunt zou in de politiek wellicht een grond kunnen zijn een algeheel rookverbod voor kleine horecaondernemers achterwege te laten.


Bodine Scholten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Het rookverbod geldt niet voor kleine horecaondernemers: café De Kachel vrijgesproken

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief