icon

Fortuna Sittard wint kort geding van KNVB

Op 17 juni jl. deed de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht uitspraak in het kort geding dat Fortuna Sittard aanhangig had gemaakt tegen de KNVB. Dat leverde een glansrijke overwinning op voor Fortuna Sittard. Toen de KNVB op 24 juni jl. bekend maakte niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, was de deelname aan de Jupilerleague in het seizoen 2009/2010 voor Fortuna Sittard zeker.

Enigszins verrassend was dat de beslissing van de rechter met name was gebaseerd op formele gebreken in de besluitvorming van de KNVB. Over de motivering van Fortuna die inhield dat haar financiële positie recent sterk is verbeterd en ook het feit dat de KNVB Fortuna min of meer had gedwongen in de richting van een fusie met Roda JC, waardoor Fortuna tijdens dat onderhandelingsproces niet steeds de ogen heeft kunnen richten op de eigen financiële situatie, heeft de rechter hierdoor niet hoeven oordelen.

Profclubs mogen op basis van een door de KNVB verstrekte licentie deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde betaald voetbalcompetitie. De Licentiecommissie van de KNVB neemt besluiten over het verstrekken en intrekken van licenties. Het Licentiereglement geeft weer welke regels gelden bij het verstrekken en intrekken van licenties. De Licentiecommissie heeft eerst het voornemen geuit om de licentie van Fortuna in te trekken en later daartoe daadwerkelijk besloten. Fortuna is in beroep gegaan tegen dit intrekkingsbesluit bij de Beroepscommissie licentiezaken van de KNVB. De Beroepscommissie heeft dit beroep na twee hoorzittingen afgewezen, en daarbij vastgesteld dat de Licentiecommissie gegeven de omstandigheden op het moment van intrekking een zorgvuldig besluit heeft genomen.

Daar denkt Fortuna, en ook de rechter, anders over. Fortuna stelt zich op het standpunt dat de door de KNVB genomen besluiten vernietigbaar zijn wegens strijd met het Licentiereglement en/of de redelijkheid en billijkheid. Daartoe worden met name genoemd bepalingen uit het Licentiereglement die zien op de motivering van de besluiten en de kennisgeving daarvan, de samenstelling van de Beroepscommissie en de partijdigheid van de leden van de commissie en het feit dat de commissies informatie van derden aan hun besluit ten grondslag hebben gelegd.

De rechter overweegt: “Het gaat in deze om het opleggen van de meest verstrekkende sanctie, namelijk het intrekken van de licentie. Bij het opleggen van een dergelijke verstrekkende sanctie dient – zoals de KNVB ook onderkent – de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen.”
Omdat het gaat om ernstige schendingen van regels die door de KNVB zelf zijn opgesteld en kennelijk van belang worden geacht, acht de rechter het aannemelijk dat de besluiten in een bodemprocedure zouden worden vernietigd. Met name het feit dat de commissie de waarschuwing dat de licentie zou worden ingetrokken niet per aangetekende post heeft verstuurd, wordt de KNVB zwaar aangerekend. Datzelfde geldt voor de samenstelling van de Beroepscommissie (drie in plaats van de vereiste vijf leden, waarvan maar één lid in plaats van drie jurist was) en de schijn van partijdigheid van één van de leden. Dat laatste ontstond toen bleek dat één van de leden (indirect) een business seat en een op de website vermeld sponsorschap had bij Willem II (Tilburg!), en ondanks het verweer van de KNVB dat daar niet voor werd betaald, achtte de rechter deze handelwijze niet zodanig “dat ieder tegenstrijdig belang werd voorkomen en onafhankelijke en onpartijdige beslissingen werden bewerkstelligd”.

Fortuna Sittard, en ook de Stichting Trots op Fortuna, vierden feest. Op 7 augustus speelt Fortuna Sittard volgens het schema de eerste competitiewedstrijd. Nu nog een compleet elftal en de voorbereiding kan beginnen.


Marieke Oosterhuis is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Fortuna Sittard wint kort geding van KNVB

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief