icon

Onverwacht nadelig gevolg van het niet hebben van een Ondernemingsraad

Ook wanneer een onderneming op grond van het aantal werknemers niet verplicht is een Ondernemingsraad in te stellen, kan afwezigheid van een Ondernemingsraad tot nadelige gevolgen voor de ondernemer leiden. Dit ondervond een bouwbedrijf te Enschede.

Op de arbeidsovereenkomsten tussen de onderneming en haar werknemers was de Cao voor het bouwbedrijf van toepassing. In deze Cao was opgenomen dat reisuren die worden gemaakt voor woon-werkverkeer moesten worden vergoed, met uitzondering van het eerste uur. Afwijking van deze bepaling was mogelijk, mits hiertoe met de Ondernemingsraad overeenstemming was bereikt.

De onderneming had geen Ondernemingsraad maar wel met alle werknemers gezamenlijk in een werkoverleg afgesproken dat zij een afwijkende regeling wenste. De werkgever gaf aan de reisvergoeding te willen betalen indien de werknemers daadwerkelijk hun volle arbeidstijd, acht uur per dag, op het werk aanwezig waren. Desgewenst mochten de werknemers ook onder werktijd reizen, in ruil waarvoor zij zouden afzien van de reiskostenvergoeding. Alle werknemers hadden altijd unaniem voor het laatste gekozen.

De werkgever was ervan overtuigd hiermee een aan de CAO gelijkwaardige regeling te hebben getroffen. Immers, de werknemers werkten gemiddeld bijna 25% minder dan waartoe zij op basis van hun arbeidsovereenkomst verplicht waren en ontvingen derhalve feitelijk een hoger brutoloon dan het CAO-loon. Daarmee werd de niet-betaalde reiskostenvergoeding in de ogen van de werkgever ruimschoots gecompenseerd.

De kantonrechter dacht hier anders over. De kantonrechter oordeelde op verzoek van een werknemer die aanspraak maakte op de reiskostenvergoeding, dat de werkgever in strijd met de CAO had gehandeld door af te wijken van de CAO zonder daartoe een regeling met de Ondernemingsraad te hebben getroffen. Dat er überhaupt geen Ondernemingsraad was en ook niet hoefde te zijn deed daar naar de mening van de rechter niet aan af, evenmin als het feit dat er met alle werknemers in gezamenlijk overleg een afwijkende regeling was getroffen.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onverwacht nadelig gevolg van het niet hebben van een Ondernemingsraad

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief