icon

Een ingetrokken verzoek aan het UWV voor een ontslagvergunning telt niet mee voor de Wet Melding Collectief Ontslag

In januari van dit jaar ontving het UWV van een niet nader te noemen werkgever 9 verzoeken om een ontslagvergunning. Vervolgens werden deze verzoeken ingetrokken omdat met de desbetreffende werknemers een regeling was bereikt.

Een maand later ontving het UWV van diezelfde werkgevers 15 verzoeken om een ontslagvergunning. In totaal kwam het aantal ingediende verzoeken voor een ontslagvergunning daarmee op 24.

Op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) dient de werkgever die het voornemen heeft om meer dan 19 mensen binnen drie maanden te ontslaan een melding van dit voornemen te doen aan het UWV en aan de betrokken bonden. De werkgever had deze melding niet gedaan. Het UWV deelde de werkgever hierop mede dat, conform artikel 7 van de WMCO, zij de aanvragen niet direct in behandeling kon nemen. Eerst diende alsnog de melding collectief ontslag te worden gedaan en vervolgens diende er twee maanden wachttijd in acht te worden genomen alvorens het UWV de verzoeken zou mogen behandelen.

Evenwel, na protest van de gemachtigde van de werkgever en een consult bij de landelijke afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van het UWV, kwam het UWV tot een andere stellingname. Het UWV gaf aan dat, nu de negen verzoeken in januari om een ontslagvergunning waren ingetrokken, deze moesten worden beschouwd als nimmer ingediend. Daarmee was er in slechts sprake van 15 verzoeken om een ontslagvergunning binnen drie maanden en was de Wet Melding Collectief Ontslag niet van toepassing. De verzoeken werden derhalve per direct in behandeling genomen.

Of deze conclusie juist is valt te betwijfelen. Dat de verzoeken werden ingetrokken doet immers niet af aan het feit dat de werkgever wel degelijk het voornemen had om meer dan 19 werknemers te ontslaan.

Voor de goede orde: het betreft hier vooralsnog een voorlopige conclusie van het UWV, of uiteindelijk de bestuursrechter een ander oordeel zal vellen, mocht een dergelijke casus aan hem of haar worden voorgelegd, zal moeten blijken.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een ingetrokken verzoek aan het UWV voor een ontslagvergunning telt niet mee voor de Wet Melding Collectief Ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief