icon

Werkgever aansprakelijk voor ongeluk tijdens bedrijfsuitje

Werkgevers moeten de schade vergoeden die hun werknemers bij het uitoefenen van hun werk lijden; zij hebben immers de wettelijke plicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. De Hoge Raad heeft zich kortgeleden uitgelaten over een geval waarbij de schade ná het werk werd geleden, tijdens een door een werkgever georganiseerd “uitje”: een werkneemster kwam ongelukkig ten val tijdens een bedrijfsactiviteit na werktijd waarbij werd gerolschaatst in de marmeren hal van het kantoor.

De werknemers van dit bedrijf stellen eens per drie maanden een bedrijfsactiviteit voor. Deze wordt dan goedgekeurd door de directeur en meestal uitgevoed door een extern bureau. Een dergelijke activiteit vindt meestal plaats op vrijdagnamiddag ter ontspanning van de werknemers. Deelname is niet verplicht.
In dit geval werd door een extern bedrijf een cursus dansen op rolschaatsen georganiseerd in de marmeren hal van het kantoorpand. Werkneemster, die nooit op vrijdag werkt, komt om 17.30 uur binnen. Zij is werkzaam op de financiële administratie en 47 jaar oud. Zij trekt de rolschaatsen aan en begint alvast te schaatsen. De organisatie heeft op dat moment nog geen instructies gegeven en is bezig met de muziekinstallatie. Werkneemster valt en breekt haar pols, waardoor zich later een posttraumatische dystrofie heeft ontwikkeld.

De werkneemster heeft haar werkgever gedagvaard. Nadat de Kantonrechter haar vordering afwijst is ze in beroep gegaan. Het Hof overwoog dat niet gezegd kan worden dat het ongeval zich heeft voorgedaan in de uitoefening van haar werkzaamheden, omdat onvoldoende verband bestaat tussen de door werkneemster te verrichten (administratieve) werkzaamheden en de workshop. Evenmin bestond er enige verplichting voor de werknemmester tot rolschaatsen. Dus op grond van zijn zorgplicht voor veilige werkomstandigheden is werkgever niet aansprakelijk.
Het Hof overwoog echter dat de workshop wél aan het werk gerelateerd is. De werkgever had de activiteit mede georganiseerd. Het was een risicovolle bezigheid, waarbij geen beschermingsmiddelen werden uitgereikt. Dat de medewerkers van het externe bedrijf niet hebben voorkomen dat werknemer zonder instructies is gaan rolschaatsen dient voor rekening van werkgever te komen. De aansprakelijkheid van de werkgever is derhalve uitgebreid van die voor werkomstandigheden in strikte zin naar een meer algemene “zorgplicht”: een werkgever dient uit hoofde van de algemene – wettelijke – plicht dat werkgevers zich als “goed werkgever” jegens hun werknemers moeten gedragen ook bij dit soort werkgerelateerde aangelegenheden zich in te spannen voor de veiligheid van zijn werknemers.

De Hoge Raad bevestigt, in de door de werkgever ingestelde cassatie, dit oordeel van het Hof.
Hij oordeelt dus dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor een ongeval van een werknemer buiten de uitoefening van zijn werkzaamheden, en wel wanneer de werkgever zich niet als een “goed werkgever” heeft gedragen. De Hoge Raad stelt dat in een geval als dit, waarbij werkgever een activiteit organiseert of doet organiseren waaraan een risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, ter voorkoming van die schade enige zorg van de werkgever mag worden verwacht.
De Hoge Raad overwoog dat er een zodanig verband bestaat tussen dit bedrijfsuitje en de arbeidsovereenkomst, dat de werkgever als “goed werkgever” een zorg- en preventieplicht had. Aangezien deze werkgever geen enkele voorzorgsmaatregelen had genomen of laten nemen, zoals het verspreiden van pols- en kniebeschermers, helmen of punten van houvast had gecreëerd in de spekgladde marmeren vloer, is zij haar zorgplicht als goed werkgever niet nagekomen en aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen.

Kortom, werkgevers let op bij het (laten) organiseren van risicovolle bedrijfsuitjes.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Werkgever aansprakelijk voor ongeluk tijdens bedrijfsuitje

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief