icon

Niet op tijd (en écht te laat) of de verschoonbare termijnoverschrijding?

Recent heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of een te laat ingediend bezwaarschrift (tegen een belastingaanslag) terecht niet ontvankelijk werd verklaard. De rechtbank in Haarlem oordeelde dat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat het niet mogelijk was om binnen de bezwaartermijn een bezwaarschrift in te dienen dan wel een gemachtigde in te schakelen die dit kon doen. Het Hof was echter van oordeel dat belanghebbende (ten gevolge van het verlies van een been) reeds geruime tijd leed aan fantoompijnen en PTSS (post-traumatisch-stress-syndroom) hetgeen hem heeft belet zijn belangen op een behoorlijke manier te (laten) behartigen en tijdig in bezwaar te komen. Dit liep dus goed af, de inspecteur moest opnieuw uitspraak doen. Maar meestal loopt het anders.

Indien een bezwaar of beroepschrift te laat wordt ingediend leidt dit in beginsel tot niet-ontvankelijkheid. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben want daarmee is het recht om te ageren definitief verspeeld. In uitzonderlijke gevallen kan een te laat ingediend beroep of bezwaarschrift toch behandeld worden. Dat is echter alleen het geval indien de indiener aannemelijk kan maken dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat sprake is van verzuim (artikel 6:11 Awb). Deze zogenaamde verschoonbare termijnoverschrijding wordt niet snel aangenomen. Zelfs wanneer het bestuursorgaan de mogelijke rechtsmiddelen vergeet te vermelden is dit niet voldoende om termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Er moeten bijkomstige bijzondere omstandigheden zijn. Ook (persoonlijke) omstandigheden, zoals het niet kunnen lezen van een Nederlandstalig besluit, het niet ontvangen van het huis- aan-huis blad waarin een besluit bekend wordt gemaakt of op vakantie zijn geven geen reden voor het aannemen van verschoonbaarheid. In dat laatste geval moet men maar zorgen voor een adequate regeling ter behartiging van de belangen. De moraal van het verhaal: Als u het niet eens bent met een besluit, let dan goed op de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken. En maak de komende (zomer-)vakantie goede afspraken over waarneming van uw lopende zaken. Want niet op tijd is meestal écht te laat!


Martine Goosens is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Niet op tijd (en écht te laat) of de verschoonbare termijnoverschrijding?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief