icon

Ruimtelijke onderbouwing taak van gemeente?

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 4 februari 2009 (TBR 2009/86 m.nt. Nijmeijer) oordeelde de Afdeling dat het de taak is van de gemeenteraad en niet van de burger om te onderzoeken of een wijziging van het bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

In dit geval waren gronden door de gemeenteraad aangewezen als agrarische bestemming, hoewel eerder schriftelijk een woonbestemming was toegezegd. De reden voor het niet toekennen van de woonbestemming was volgens de gemeenteraad dat appellant voor de nieuwbouwplannen geen goede ruimtelijke onderbouwing had gegeven. Vanwege de eigen onderzoeksplicht van Burgemeester en Wethouders ex artikel 9 Bro en de eerder gedane toezegging achtte de Afdeling dit niet aanvaardbaar en werd goedkeuring onthouden aan dit plandeel.

Uit deze uitspraak kan niet de conclusie worden getrokken dat van een burger nooit gevergd kan worden dat hij zelf voor een ruimtelijke onderbouwing zorgt. Eerder aanvaardde de Afdeling al dat het overleggen van een ruimtelijke onderbouwing een indieningsvereiste mag zijn voor een artikel 19 vrijstelling. Aangezien daarbij van belang was dat een vrijstelling een beschikking op aanvraag betrof, meen ik dat de ruimtelijke onderbouwing als indieningsvereiste ook kan gelden in geval van een aanvraag van een projectbesluit op basis van de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ruimtelijke onderbouwing taak van gemeente?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief