icon

Eindelijk meer duidelijkheid over het aanzienlijkheidscriterium van par. 47 UAV

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand zijn twee reeds in 2008 gedane uitspraken gepubliceerd (de ene van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en de andere van de Rechtbank Rotterdam), met een gastnoot van Pim Herber, die eindelijk meer duidelijkheid geven over het aanzienlijkheidscriterium van par. 47 van de UAV.

Wat is dit aanzienlijkheidscriterium?

In par. 47 van de UAV wordt bepaald dat de aannemer in geval van kostenverhogende omstandigheden recht heeft op bijbetaling.

Los van twee andere vereisten die nu even niet ter zake doen, is er alleen sprake van kostenverhogende omstandigheden indien deze de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

De vraag is dan wat onder aanzienlijk moet worden verstaan.

Welnu, zowel de Raad als de Rechtbank leggen – het ging in beide zaken om exorbitante prijsstijgingen – de grens op 5%. Bij prijsstijgingen van 5% of meer is er sprake van een aanzienlijke verhoging van de kosten van het werk.

Mag de aannemer nu alle prijsstijgingen in aanmerking nemen om zo tot de 5% te komen?

Neen, want de aannemer draagt ook een ondernemersrisico, en in zoverre moet hij dus rekening houden met een bepaald percentage prijsstijging.

Over het algemeen wordt dit ondernemersrisico gesteld op 10%, zodat alleen dat deel van de prijsstijging dat boven de 10% komt meetelt bij de berekening of de prijsstijging de kosten van het werk met 5% of meer doet stijgen.

Tenslotte is er dan nog deze vraag: als de grens van 5% wordt bereikt, blijven dan de eerste 5% voor rekening van de aannemer, en wordt alleen het meerdere vergoed, of heeft hij recht op het gehele percentage van de prijsstijging dat zijn ondernemersrisico overstijgt?

De Raad van Arbitrage heeft in het verleden al eens het laatste geoordeeld, maar dat heeft het merkwaardige gevolg, zoals Pim Herber ook terecht in zijn noot opmerkt, dat de aannemer die blijft steken op 4,9% niets vergoed krijgt en de aannemer die uitkomt op 5,1% alles vergoed krijgt.

Maar goed, het bouwrecht is (nog) niet volmaakt.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eindelijk meer duidelijkheid over het aanzienlijkheidscriterium van par. 47 UAV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief