icon

Roken mag in Bredaas rookcafé Biljart Victoria: ook vrijspraak in hoger beroep

Op 3 april jl. werd de uitbater van Café Victoria in Breda vrijgesproken door de rechtbank, na te zijn vervolgd wegens overtreding van het rookverbod. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en vandaag wees het Gerechtshof ’s Hertogenbosch daarin arrest. Ook in hoger beroep wordt de verdachte vrijgesproken.

Het Hof is van oordeel dat de artikelen 10 en 11 van de Tabakswet meebrengen dat in overheidsgebouwen een totaal rookverbod moet worden ingesteld, maar dat dit totaalverbod op basis van de wet niet zonder meer van overeenkomstige toepassing kan worden verklaard op niet-overheidsgebouwen zoals horecabedrijven.

Volgens het Hof volgt hieruit dat horecabedrijven weliswaar zoveel mogelijk maatregelen moeten treffen om hun personeel te beschermen tegen tabaksrook, maar dat instelling van een absoluut rookverbod niet altijd kan worden gevergd. Het Hof oordeelt dan ook dat de het uitvoeringsbesluit van de Minister dat horecaondernemers verplicht om een rookverbod in te stellen, wat betreft eenmanszaken zonder personeel onverbindend is.


Koen van den Berg is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Roken mag in Bredaas rookcafé Biljart Victoria: ook vrijspraak in hoger beroep

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief