icon

Haken en ogen van onbetaald verlof (1)

Onbetaald verlof wint aan populariteit: werknemers nemen het steeds vaker op. De één neemt een sabbatical, de ander wil ouderschapsverlof, zorgverlof, verlof voor het pensioen ingaat of verlof voor het afronden van een opleiding. Met de komst van levensloopregeling en de spaarloonregeling (en het verdwijnen van de Vut-regelingen) zal onbetaald verlof naar verwachting een steeds belangrijker rol krijgen in de toekomst.
Daarom een overzicht waar u als werkgever en/of werknemer rekening mee dient houden bij het opnemen van onbetaald verlof. Vandaag het effect op vakantieopbouw, en kwesties rond ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In de periode dat onbetaald verlof wordt genoten worden geen vakantiedagen opgebouwd. Pas vanaf het beëindigen van het verlof worden weer vakantiedagen opgebouwd. Dit is alleen anders bij het opnemen van langdurig zorgverlof; dan worden wel vakantiedagen opgebouwd.

De werknemer die onbetaald verlof opneemt blijft verzekerd voor ziektekosten, nu de verplichte verzekering voor de Zorgverzekeringswet doorloopt. Heeft de werknemer helemaal geen inkomsten tijdens het verlof, dan hoeft de inkomensafhankelijke bijdrage niet betaald te worden. De nominale premie blijft echter verschuldigd.

Wordt de werknemer ziek tijdens het opnemen van volledig onbetaald verlof, dan heeft de werknemer (ook) geen recht op loon of op een Ziektewet-uitkering. Indien de werknemer nog ziek is na afloop van het verlof, dan geldt dat de dag dat het onbetaald verlof eindigt als eerste ziektedag wordt aangemerkt. Met het einde van het verlof wordt ook de loondoorbetaling hervat (tenzij de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering), dienen de reïntegratie-activiteiten worden gestart en start de wachttijd van de WIA.
Wordt de gehele wachttijd doorlopen dan heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering. De hoogte en de duur van de WIA-uitkering worden door het onbetaald verlof niet aangetast, tenzij het verlof langer dan 18 maanden heeft geduurd.

Bij ziekte tijdens deeltijdverlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof) ontvangt de werknemer alleen loon of een uitkering over de uren die worden gewerkt. Bij beëindigen van het verlof ontvangt de werknemer weer volledige loondoorbetaling. Bij deeltijdverlof dient uiteraard wel direct te worden gestart met de reïntegratie-activiteiten.

Voorts geldt dat de werknemer en de werkgever kunnen afspreken dat het onbetaald verlof vroegtijdig wordt beëindigd wegens ziekte. Ook in dat geval wordt de loonbetaling hervat op het moment dat het verlof eindigt.

De werknemer heeft overigens de mogelijkheid zich vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet via het UWV-werkbedrijf.

In een volgend artikel ga ik onder meer in op pensioen en op de al eerder genoemde levensloopregeling.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Haken en ogen van onbetaald verlof (1)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief