icon

Het kweken van tomaten is nog altijd niet hetzelfde als het kweken van hennep

Het hof heeft in een onlangs gepubliceerde uitspraak een vonnis van de kantonrechter vernietigd waarin deze had geoordeeld dat het kweken van hennep niet wezenlijk verschilt van het kweken van tomaten.

Voor de kantonrechter vorderde de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst, omdat de huurders een hennepkwekerij exploiteerden. De verhuurder was van mening dat de huurders hierdoor in strijd hebben gehandeld met de woonbestemming van het gehuurde en zij zich niet als goed huurder hebben gedragen. De kantonrechter heeft in zijn vonnis voornoemde grondslagen van de hand gewezen. Allereerst oordeelt de kantonrechter dat de schuren waarin de hennepkwekerij werd geëxploiteerd niet tot het gehuurde behoren, omdat deze op van de gemeente geleende grond staan. Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat niet gezegd kan worden dat huurders zich niet hebben gedragen als goed huurder. Van belang hierbij vindt de kantonrechter dat de kwekerijen zich niet in het gehuurde bevonden en dat de verhuurder niet heeft gesteld dat er gevaar voor overlast en verloedering bestond. De kantonrechter komt dan tot het opvallende oordeel dat de voorzieningen die nodig zijn voor het kweken van hennep niet wezenlijk verschillen van die welke nodig zijn voor de teelt van andere gewassen, zoals tomaten.

Het hof wijst de vordering, ontbinding van de huurovereenkomst, alsnog toe. De hennepkwekerijen maken, aldus het hof, wél deel uit van het gehuurde. De schuren stonden namelijk op zeer korte afstand van het gehuurde, waren alleen van daaruit bereikbaar en water en elektra werden doorgetrokken vanuit het gehuurde. Tenslotte oordeelt het hof dat het kweken van hennep (illegaal!) wel degelijk verschilt van het kweken van tomaten (legaal!). Conclusie: De huurders moeten dus toch vertrekken uit de woning, zij het dat het hof hen een langere ontruimingstermijn gunt.

De vraag is overigens of de vergelijking van de kantonrechter relevant is: het gaat in deze zaak om de verhuur van een woning. Het exploiteren van een tomatenkwekerij in een woning kan evengoed in strijd zijn met de huurovereenkomst.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het kweken van tomaten is nog altijd niet hetzelfde als het kweken van hennep

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief