icon

Eenmalige woede-uitbarsting leidinggevende is geoorloofd

Bijna iedereen heeft wel eens een keer van doen met een collega die – om welke reden dan ook – het bloed onder je nagels vandaan haalt. Goede omgangsvormen, dan wel een gelijkmatig karakter, weerhoudt de meeste van ons ervan om vervolgens in razernij te vervallen. Het hoofd van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu van een grote gemeente in Nederland lukte dat een keertje niet: na een opmerking van een ondergeschikte ontstak hij in woede. Hij begon te schreeuwen, riep dat hij de baas was en dat het ging hoe hij het wilde, en sloeg met de vuist op tafel. De ondergeschikte voelde zich gekwetst en stapte naar de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Gemeentelijke Overheid, alwaar zij een klacht indiende wegens intimidatie.

De Klachtencommissie oordeelde dat de uitval van de leidinggevende niet een vorm van ongewenst gedrag was zoals is aangeduid in de betreffende Klachtenregeling of Arbeidsomstandighedenwet. Volgens de begripsbepalingen wordt onder agressie en geweld verstaan voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. In het geval van pesten moet er sprake zijn van alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter èn moet er sprake zijn van herhaling in tijd.

In dit geval was er echter sprake van een eenmalig woede-uitbarsting. De ondergeschikte heeft evenmin hoeven te verkeren in bedreigende, vijandige of vernederende omgeving, als omschreven in de Arbo-wet. De Klachtencommissie oordeelde derhalve dat het voorval louter beschouwd kan worden
als een kwestie van bejegening. De klacht van de ondergeschikte was dan ook niet ontvankelijk.
De Klachtencommissie heeft wel aanbevolen, dat ondergeschikte en leidinggevende onder begeleiding van een mediator een andere manier van omgaan met elkaar proberen te vinden.

Resumerend kunnen we stellen dat het dus geoorloofd is, althans in ieder geval voor gemeenteambtenaren, om – eenmalig – in woede uit te barsten. Dit wordt niet gezien als intimidatie, maar wordt beschouwd als een kwestie van bejegening.


Tristan Vos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eenmalige woede-uitbarsting leidinggevende is geoorloofd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief