icon

Collectief ontslag bij de kantonrechter

De werkgever die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen heeft de keus: de kantonrechter of het UWV. In individuele gevallen wordt veelal voor de kantonrechter gekozen, terwijl voor collectief ontslag het UWV de meer aangewezen weg is. Nadeel van die laatste procedure is dat het vaak lang(er) duurt voordat een ontslagvergunning wordt afgegeven, waarna bovendien de opzegtermijn nog in acht moet worden genomen. Dat het ook anders kan bewijst een recente uitspraak van de rechter te Amersfoort.

Een bedrijf was in acute financiële problemen gekomen toen de bank de kredietfaciliteit opzegde en het bedrijf opdroeg binnen een maand een oplossing voor zijn financiële problemen te vinden. Het bedrijf besloot tot een reorganisatie waarbij 26 van de 61 werknemers zouden moeten worden ontslagen. Die werknemers stemden daar – begrijpelijkerwijs – niet mee in, waarna het bedrijf 26 ontbindingsverzoeken indiende. De meeste daarvan werden toegewezen, hetgeen om meerdere redenen opmerkelijk was.

Zo had het bedrijf vanwege de tijdsdruk geen melding collectief ontslag gedaan, wat bij meer dan 20 ontslagen wel nodig is. Evenmin was een ondernemingsraad geraadpleegd; het bedrijf had geen (functionerende) ondernemingsraad meer. Toch werd dat alles het bedrijf niet zwaar aangerekend: 22 van de 26 verzoeken werden toegewezen, waarbij de werknemers bovendien slechts een lage vergoeding kregen. De rechter was klaarblijkelijk overtuigd van de dringende noodzaak.

Want wat dat betreft had het bedrijf zijn huiswerk wel gedaan: er was duidelijke informatie over de financiële staat van het bedrijf, en ook kon het bedrijf aantonen dat de keuze van de boventallige werknemers juist was: het afspiegelingsbeginsel was correct toegepast.

Betekent dit dat een ontbindingsprocedure de ideale route is voor een collectief ontslag? Nee, dat niet. Hoewel het raadzaam is ook bij het UWV een collectief ontslag voor te bereiden, vereist een collectieve ontbindingsprocedure nogal wat voorbereiding, en is ook medewerking van de rechtbank nodig. De uitkomst is ook onzeker: de kantonrechter kan direct een ontbindingsvergoeding toekennen. Maar als er echt haast is, kan het een goed alternatief zijn voor de “normale” procedure.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Collectief ontslag bij de kantonrechter

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief