icon

Zwangerschap en ontslag in de proeftijd blijft risicovol

Een vrouw wordt door onderneming A benaderd met het verzoek te solliciteren naar een functie bij haar. Zij gaat op dit verzoek in, solliciteert en vervolgens wordt haar een arbeidsovereenkomst van zes maanden met een proeftijd van één maand aangeboden. De werkneemster accepteert dit aanbod, zegt haar oude baan op en treedt in dienst. Tot zover is er niets aan de hand.

Echter, enige dagen voordat zij met haar nieuwe werkzaamheden begint, vertelt de werkneemster aan een van haar nieuwe collega’s dat zij zwanger is. Deze collega vertelt dit op haar beurt weer aan de nieuwe leidinggevende van de werkneemster. De werkneemster verricht twee dagen haar werk en krijgt dan het verzoek thuis te blijven in afwachting van een gesprek met de directeur van de onderneming. In dit gesprek wordt aan de werkneemster medegedeeld dat zij per onmiddellijk en dus nog in de proeftijd is ontslagen omdat zij niet geschikt zou zijn voor haar functie.

De werkneemster accepteert dit ontslag niet, vraagt de Commissie Gelijke behandeling om een oordeel en stelt tevens een vordering tot loondoorbetaling in bij de kantonrechter.

De Commissie oordeelt dat sprake is van een verboden onderscheid op grond van geslacht. De Commissie kan aan haar oordelen overigens verder geen sancties verbinden.

Ook de kantonrechter meent dat de werkgever de werkneemster heeft ontslagen louter op grond van het feit dat zij zwanger is. Dat zij niet geschikt zou zijn voor haar nieuwe functie heeft de werkgever namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat zou ook lastig zijn geweest gegeven het feit dat de werkgever de werkneemster had benaderd om voor hem te komen werken – twee dagen is dan wel erg weinig basis voor een zo ver strekkende conclusie.
De werkgever heeft daarmee misbruik gemaakt van de mogelijkheid om de werkneemster in de proeftijd te ontslaan en wordt veroordeeld tot doorbetaling van het salaris over de gehele periode van de arbeidsovereenkomst.

Kortom: De proeftijd maakt het weliswaar mogelijk om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, waarbij de gebruikelijke opzegverboden, zoals tijdens ziekte niet gelden, maar discriminatoire ontslagen zijn verboden. Dergelijke ontslagen leveren misbruik van bevoegdheid op hetgeen kan leiden tot een vernietiging van het ontslag.


Liesbeth Heidstra is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zwangerschap en ontslag in de proeftijd blijft risicovol

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief