icon

Afwijkend vloeroppervlakte geen reden voor ontbinding

Het komt nog wel eens voor dat na de eigendomsoverdracht de aangekochte woning een stuk kleiner blijkt te zijn dan vooraf is aangegeven. Dit was ook het geval in een zaak waarin de rechtbank Arnhem eind vorig jaar uitspraak deed (15 oktober 2008, NJF 2009,40 – niet gepubliceerd op rechtspraak.nl).

De koper deed hier na de eigendomsoverdracht een beroep op non-conformiteit, omdat het vloeroppervlakte kleiner was dan hij voor ogen had. En dat had hij niet zonder reden voor ogen. In de verkoopbrochure en op Funda stond namelijk vermeld dat de woning een oppervlakte had van ca 130 vierkante meters, terwijl de werkelijke oppervlakte slechts 106 vierkante meters bedroeg. Opmerking verdient hierbij dat toen gaandeweg de verkoopperiode bleek dat het aantal vierkante meters niet juist was, op de eerste pagina van Funda het juiste aantal vierkante meters is vermeld. De tweede pagina van Funda en de verkoopbrochure zijn echter niet aangepast.

Het vloeroppervlakte was voor de koper van belang, omdat hij voornemens was de woning aan studenten te verhuren. Een kleiner oppervlakte betekent dan een lager rendement. De rechter wijst de door de koper gevorderde schadevergoeding echter af. Een koper mag in beginsel vertrouwen op mededelingen van de verkoper. De rechter overweegt dat dit de koper echter niet ontslaat van zijn verplichting om zelf onderzoek te doen naar eigenschappen die voor hem essentieel zijn, maar waarvan het belang bij de verkoper niet bekend hoeft te zijn. De koper had namelijk slechts aangegeven dat hij de woning wilde kopen voor een studerend kind. Daarbij had hij niet verteld dat hij de woning kamergewijs aan meerdere studenten wilde verkopen en daaruit rendement wilde halen. De rechter oordeelt dat de koper hier zelf onderzoek had moeten doen. Laatste temeer nu op Funda en in de verkoopbrochure de maten van de bovenverdieping niet waren weergegeven, bij de afmetingen telkens “circa” was vermeld en de verkoopbrochure aangaf een voorbehoud te maken ten aanzien van de afmetingen. Last but not least verwijst de rechter naar lid 6 van artikel 7:17 BW, waarin staat vermeld dat bij koop van een onroerende zaak de vermelding van de oppervlakte vermoed wordt slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Afwijkend vloeroppervlakte geen reden voor ontbinding

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief