icon

Verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden

Huwelijksvoorwaarden bevatten vaak een periodiek verrekenbeding, soms genoemd een Amsterdams verrekenbeding – bij een geregistreerd partnerschap kunnen overigens dezelfde voorwaarden overeengekomen worden. Deze kunnen bij het einde van het huwelijk voor nogal wat problemen zorgen. De bedoeling van dergelijke verrekenbedingen is om de niet (of minder) verdienende echtgenoot tijdens het huwelijk te laten delen in de vermogensvermeerdering. De Hoge Raad heeft gedurende vele jaren in vele procedures aanwijzingen moeten geven over de uitvoering van dergelijke bedingen.In 2002 zijn uiteindelijk in de wetgeving regels opgenomen, die aansloten bij de door de Hoge Raad gewezen weg.

De problemen ontstaan vooral omdat echtgenoten tijdens hun huwelijk het periodiek verrekenbeding niet uitvoeren: ze maken niet ieder jaar de stand op en er wordt ook geen vermogen overgeheveld, terwijl dat volgens hun huwelijksvoorwaarden wel de bedoeling is. Begrijpelijk natuurlijk; men vergeet vaak wat er in de huwelijksvoorwaarden staat, maar ook vinden echtgenoten het vervelend om te doen; men kan daarbij het gevoel hebben dat het in strijd is met het onderlinge vertrouwen.

Echtgenoten die jaarlijks voor hun IB aangifte of hun jaarstukken een accountant of fiscalist inschakelen – een vereiste wanneer één van hen ondernemer is -, laten soms wel een berekening opmaken van het bedrag dat volgens de huwelijksvoorwaarden verrekend zou moeten worden en door de ene echtgenoot aan de andere verschuldigd is. Maar helaas wordt vervolgens nagelaten om dat bedrag dan vervolgens ook te betalen. Hoewel in de voorwaarden meestal is bepaald dat de verrekening binnen een bepaalde tijd moet plaatsvinden, mag men zich normaal gesproken niet beroepen op zo'n bepaling. Dus zal er na het huwelijk alsnog verrekend moeten worden, maar zal de methode van verrekening afwijken van die in de huwelijksvoorwaarden.

Het is in het algemeen voor de vermogende echtgenoot veel voordeliger als deze ervoor zorgt dat het te verrekenen bedrag ieder jaar wordt berekend én betaald.

Het is wel van belang, dat de accountant of fiscalist vóór het maken van zijn berekening zijn licht opsteekt bij een gespecialiseerde advocaat, want huwelijksvoorwaarden bevatten zeker op deze punten een woordgebruik dat door de in de rechtspraak ontwikkelde specifieke juridische uitleg voor misverstanden kan zorgen.


Clasien van de Pas – Rutgers van der Loeff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Verrekenbedingen in huwelijksvoorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief