icon

Subsidieaanvraag zonder (digitale) handtekening via internet

Nagenoeg alle overheden communiceren via hun websites langs elektronische weg met burgers. Ook het indienen van aanvragen kan vaak digitaal, alhoewel uitgangspunt is dat elektronische verzending van een aanvraag aan een bestuursorgaan alleen is toegestaan indien het bestuursorgaan (vooraf) kenbaar heeft gemaakt dat deze weg open staat. Ondertekening van de aanvraag is vaak -en soms uitsluitend- mogelijk via DigiD.nl.

Maar wat als u een aanvraagformulier indient via internet maar een schriftelijke of digitale handtekening achterwege blijft? Mag uw aanvraag dan als onvolledig buiten behandeling blijven?

Het overkwam de gemeente Venlo, die een zogenaamde MEP-subsidie aanvroeg bij het zelfstandige bestuursorgaan EnerQ. Als agentschap van het Ministerie van Economische Zaken is EnerQ verantwoordelijk voor de uitvoering van de Elektriciteitswet en verstrekt ter stimulering van de milieukwaliteit van elektriciteitsproductie subsidies, met name aan bedrijven en overheden. Via de website van EnerQ was een digitaal aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. Bij ontvangst van het berichtje “Uw digitale aanvraag is verstuurd” stond opgemerkt dat dit niet voldoende was om een formele aanvraag in te dienen. Daartoe was het benodigd een (handmatig) ondertekend “origineel” aanvraagformulier in te dienen. Per gewone post dus.

EnerQ ontvangt dit “originele” formulier niet en neemt geen beslissing op de subsidieaanvraag.

Het bezwaar tegen het niet nemen van een beslissing wordt niet-ontvankelijk verklaard. EnerQ is van oordeel dat zij niet gehouden was een beslissing te nemen omdat de subsidieregeling zich tegen elektronische indiening van een aanvraag verzet en de digitale aanvraag wegens het ontbreken van een handtekening niet volledig zou zijn geweest. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, het bevoegde orgaan in zaken over (onder meer) de Elektriciteitswet, oordeelde echter anders: nu EnerQ het elektronisch opvragen en indienen van het aanvraagformulier stimuleert door die mogelijkheid te creëren op de website is de betekenis van het vereiste “orginele” formulier onduidelijk. Bovendien was de ondertekening van het aanvraagformulier ook via de elektronische weg (alsnog) mogelijk geweest. Het College heeft in zijn uitspraak (BB 2009, 44) bepaald dat EnerQ, twee jaar nadat de digitale aanvraag is verzonden, alsnog op de aanvraag dient te beslissen!

De MEP-subsidieregeling is overigens in augustus 2006 stopgezet en opgevolgd door de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE). Middels deze regeling wordt productie van energie uit duurzame bronnen gesubsidieerd, ook aan burgers die bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen energie produceren. De activiteiten van EnerQ zijn per 1 januari 2009 overgenomen door SenterNovem.


Martine Goosens is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Subsidieaanvraag zonder (digitale) handtekening via internet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief