icon

Illegaal bouwwerk van de vorige eigenaar

Het zal u maar gebeuren: heeft u net een huis gekocht, ligt er in een keer een handhavingsbesluit van de gemeente op de deurmat. Blijkt dat er op het aangekochte perceel illegale bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. Of u de verschuldigde dwangsommen maar even wilt betalen. Of erger: of u wilt voldoen aan de opgelegde bestuursdwang en het bouwwerk weghalen. Nu zult u denken: “Kan dat zo maar?”.

Ja, dat kan.

Bestuursrechtelijke handhavingsbesluiten kunnen namelijk een zaaksgebonden werking hebben. Op grond van artikel 100e Woningwet hebben burgermeester en wethouders de mogelijkheid om te bepalen dat een last onder dwangsom, dan wel besluit tot oplegging van bestuursdwang, gericht op de(op grond van hoofdstuk I-IV Woningwet) illegale bouwactiviteiten tevens geldt jegens de rechtsopvolgers van degene aan wie het besluit oorspronkelijk is opgelegd.

De zakelijke werking ontstaat alleen als burgermeester en wethouders uitdrukkelijk in het besluit hebben bepaald dat het handhavingsbesluit zakelijke werking heeft. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen moeten burgermeester en wethouders het besluit vervolgens inschrijven in de openbare registers. Ook hier geldt dus: controleer de openbare registers!

Overigens geldt dat op grond van artikel 40 Woningwet ook nieuwe handhavingsbesluiten genomen kunnen worden, omdat het verboden is om een bouwwerk zonder of in afwijking van een bouwvergunning in stand te laten. Dus ondanks het feit dat u als nieuwe eigenaar niet degene bent geweest die illegaal gebouwd heeft.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Illegaal bouwwerk van de vorige eigenaar

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief