icon

Inzage in aantekeningen van arbitrage zitting

Bij openbare rechtspraak, wordt een proces-verbaal opgesteld van hetgeen ter zitting wordt besproken. In dat proces-verbaal worden ook de relevante afspraken opgenomen die worden gemaakt over het verdere verloop van de procedure. Partijen krijgen altijd afschrift van dat proces-verbaal, zodat vast staat wat er is besproken. En als een van de partijen vervolgens vindt dat de afspraken niet goed worden nagekomen, kan hij verwijzen naar het proces-verbaal.

Dat ligt anders bij arbitrage. Ook bij arbitrage wordt natuurlijk een zitting gehouden en op die zitting worden vele relevante kwesties besproken. Anders dan bij gewone rechtspraak, wordt er echter geen proces-verbaal opgemaakt van hetgeen ter zitting werd besproken. Als vervolgens in het vonnis een geheel andere visie wordt opgenomen dan hetgeen werd besproken (of een partij dacht dat was besproken), heeft de benadeelde partij geen document om op terug te grijpen. Kan die benadeelde dan toch de aantekeningen van de secretaris of de arbiters inzien ?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 december 2008 (NJF 2009, 39) bepaald dat de partijen bij een arbitrage procedure, recht hebben op een afschrift van de aantekeningen van de secretaris. Wel mag daarbij de secretaris passages weglaten die in strijd komen met het geheim van de de raadkamer. Dat betekent, kort gezegd, dat alleen aantekeningen moeten worden overgelegd die een feitelijke vastlegging betreffen van hetgeen werd besproken. Persoonlijke notities moeten dus worden weggelaten.

Dat is nogal een breuk met de praktijk. De meeste arbitrage instituten hebben tot nu toe gesteld dat partijen geen recht hebben op inzage in de aantekeningen van de secretaris. Dat standpunt lijkt nu geen stand te houden, en zij zullen oeten meewerken aan een verzoek tot inzage in de aantekeningen. Dat zal ongetwijfeld tot complicaties leiden.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Inzage in aantekeningen van arbitrage zitting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief