icon

Gronings café veroordeeld wegens rookverbod

Wie zich niet uit de rook houdt zal zich branden, moet de rechtbank Groningen gedacht hebben toen zij vorige week uitspraak deed in de zaak van het Groningse café de Kachel. De rechtbank heeft het café namelijk veroordeeld tot een geldboete van 1200 euro en heeft tevens een voorwaardelijke stillegging van de onderneming opgelegd voor de duur van een maand, met een proeftijd voor een jaar, omdat het café zich niet hield aan het rookverbod.

Het café deed bij zijn verdediging een beroep op onder meer de naar de mening van het café onrechtmatige invulling van de Tabakswet, ongeoorloofde concurrentieverstoring, het EG- Verdrag, het eerste protocol bij het EVRM, overmacht en de afwezigheid van schuld.

De rechtbank wijst deze punten van de hand. Ten aanzien van de gestelde onrechtmatige invulling van de Tabakswet oordeelt de rechter dat zij zich niet bevoegd acht om de innerlijke waarde of de redelijkheid van de wet te toetsen. Van belang is dat zij opmerkt dat zij bij de beoordeling van de standpunten ervan uitgaat dat de reductie van het aantal rokers de doelstelling is van de Tabakswet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Het beroep op de ongeoorloofde concurrentieverstoring wijst de rechtbank van de hand door te oordelen dat het café een keuzevrijheid heeft om gebruik te maken van de mogelijkheid om een aparte afgesloten rokersruimte in te richten. Dat dit voor het café niet mogelijk is zonder uitbreiding, dan wel verhuizing naar een groter etablissement doet hieraan volgens de rechter niet af. De rechter oordeelt dat dit valt onder het risico van het ondernemerschap.

Ook gaat de rechtbank niet mee in de stelling dat het rookverbod in strijd is met artikel 28, 43, 49 EG-verdrag, omdat deze bepalingen slechts strekken tot bescherming van ondernemingen uit andere lidstaten die zich in Nederland willen vestigen. Strijd met het eerste protocol bij het EVRM ziet de rechtbank tenslotte niet, omdat zij onder andere oordeelt dat er geen sprake is van disproportionaliteit. Tevens oordeelt de rechtbank dat het café redelijkerwijs kon en moest weten dat de overheid streefde naar een rookvrije horeca en zich derhalve had kunnen voorbereiden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Gronings café veroordeeld wegens rookverbod

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief