icon

Belangen eigenaar en beleidsregels bij aanwijzing monument

Bij het besluit tot het al dan niet aanwijzen van een pand tot monument spelen naast de monumentale waarden ook de belangen van de eigenaar een rol. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat het bij een besluit tot al dan niet aanwijzing van een object als (rijks)monument om het algemene belang dat is gemoeid met de bescherming van het cultureel erfgoed. Dit belang dient te worden afgewogen tegen de belangen die de eigenaren hebben bij het al dan niet aanwijzen.

In de praktijk vormen de belangen van de eigenaar bijna nooit een reden tot afwijzing van het aanwijzingsverzoek. In een uitspraak van de Afdeling van 11 februari jl., trok ook een Vereniging van Eigenaars, de eigenaars van een park dat als monument was aanwezen, aan het kortste eind. In de besluitmotivering had volgens de Afdeling wel degelijk een afweging van de betrokken belangen plaatsgevonden. Daarbij is door de staatssecretaris van belang geacht dat niet de appartementsgebouwen bescherming genieten, doch alleen een deel van het omringende park. De aanwijzing betekent, anders dan de VvE vreest, niet dat er niets meer mag veranderen. Daarover moet worden beslist in het kader van de daarvoor vereiste vergunningprocedure.

Dit betrof de aanwijzing van een landgoed als monument. Voor onroerend goed geldt dat het alleen in aanmerking komt voor aanwijzing als rijksmonument als het ouder is dan 50 jaar. Zelden worden nog onroerende zaken van voor 1940 worden aangewezen als rijksmonument vanwege de Beleidsregel Aanwijzing beschermde monumenten 2009, dat per 1 januari jl., in werking is getreden. Een van de strenge criteria is namelijk dat het monument vanwege zijn hoge zeldzaamheid een onmiskenbare aanvulling dient te vormen op de beschermde monumenten. Deze beleidsregel is evenwel een verruiming ten opzichte van de beleidsregel van 2007, waarin was bepaald dat de minister helemaal geen monumenten aan zou wijzen die zijn vervaardigd vóór 1940, zoals we al eerder bespraken.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Belangen eigenaar en beleidsregels bij aanwijzing monument

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief