icon

Serie borgtocht: een gevaarlijke overeenkomst; deel 3: de toestemming van de echtgenoot

Als iemand een risicovolle overeenkomst tekent, dan moet hij/zij het zelf weten. Als dit echter ook consequenties heeft voor zijn/haar echtgenoot, dan moet deze in ieder geval daarvoor toestemming hebben gegeven.

Dit moet de gedachte zijn geweest van de wetgever bij de wettelijke eis die ik hieronder zal bespreken.

Volgens artikel 1:88 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek heeft een echtgenoot toestemming nodig van de andere echtgenoot (hieronder valt ook de geregistreerd partner) voor het aangaan van, onder andere, een borgtocht. De wetgever heeft daarmee degene willen beschermen wiens echtgenoot lichtvaardig (vaak omdat hij/zij denkt toch niet te zullen worden aangesproken) dergelijke toekomstige betalingsverplichtingen aangaat.

De toestemming is niet nodig als de borgtocht is aangegaan in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf van de borg. Maar dit zal niet snel het geval zijn: het aangaan van borgovereenkomsten moet dan kenmerkend zijn voor het beroep of bedrijf en er zijn maar weinig ondernemers die dagelijks borgovereenkomsten aangaan.

De toestemming is ook niet nodig als de borgtocht is aangegaan door een bestuurder ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van – wat ongenuanceerd gezegd – het bedrijf waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. Dit zal vaker het geval zijn: denk bijvoorbeeld aan een bestuurder die zich borg stelt zodat zijn leverancier bereid is om door te gaan met leveren, of de borgstelling aan een bank zodat deze een overbruggingslening verstrekt in tijden van economische crisis.

Mocht de echtgenoot niet hebben meegetekend en die toestemming wel vereist zijn, dan kan de echtgenoot de borgovereenkomst eenvoudig vernietigen. De borgovereenkomst is dan ongeldig en de borg hoeft niet te betalen. Een eenvoudige – doch in de praktijk nog altijd voorkomende – manier om onder de borg uit te komen.


Maurits Richert is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Serie borgtocht: een gevaarlijke overeenkomst; deel 3: de toestemming van de echtgenoot

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief