icon

Amsterdamse woningen ruilen voor hotels ?

Iedereen die in de Amsterdamse binnenstad een hotel wil beginnen, heeft waarschijnlijk op 16 juni 2008 bij het stadsdeel Centrum een beginselaanvraag ingediend voor een hotelvergunning. De aanvragen zijn getoetst aan de vijf criteria uit het hotelbeleid (zie voor de criteria mijn weblog van 11 juni 2008). In deze weblog ga ik specifiek in op de toepassing van het vijfde criterium “bescherming woonfunctie”.

Het criterium “bescherming woonfunctie” is op het allerlaatste moment aan het hotelbeleid toegevoegd. Bij de SP leefde de angst dat ontwikkelaars de huur van bewoners zouden opzeggen, zodat in plaats daarvan hotelkamers kunnen verrijzen. Ondanks de argumenten “dat huurders huurbescherming genieten, dat de aanvragen uitsluitend aan de hand van ruimtelijke criteria kunnen worden beoordeeld en dat de mogelijkheid open moet blijven om leegstaande woonruimte een andere bestemming te kunnen geven”, zwicht de portefeuillehouder voor de argumenten van de SP. Het Dagelijks Bestuur voegt uiteindelijk het volgende criterium toe:

5. Beschermen woonfunctie
Realiseren van een hotel(uitbreiding) mag niet ten koste gaan van woningen. Het gaat hier om een algemene gedragslijn die enige beoordelingsvrijheid open laat voor grensgevallen, maar tegelijkertijd bij expliciete strijdigheid een weigeringsgrond vormt.

De wijze waarop het vijfde criterium in het hotelbeleid is geformuleerd, is voor meerdere uitleg vatbaar. De uitleg die het stadsdeel aan het criterium geeft, is daardoor niet onbelangrijk:

“In het dilemma tussen enerzijds het besluit om tot 2011 in stadsdeel Centrum 1000 extra hotelkamers te realiseren en anderzijds de nadrukkelijke bescherming van de woonfunctie heeft het dagelijks bestuur besloten bij de toe te delen reserveringen allereerst de goedkope woningvoorraad te beschermen en verder de verhouding tussen het aantal woningen en aantal te realiseren hotelkamers bepalend te laten zijn.”

Met andere woorden: het stadsdeel werkt niet mee aan de bestemmingswijziging voor hotels als dit ten koste gaat van (te veel) sociale woningen. Hoewel bij de gegeven uitleg van het stadsdeel vraagtekens kunnen worden gesteld bij de ruimtelijke relevantie daarvan, blijft de regelgeving voor woononttrekkingen gewoon van toepassing. Is bij uw aanvraag een woning betrokken, dan zult u in dat geval ook een vergunning tot woononttrekking moeten aanvragen.

Het stadsdeel bekijkt per geval of het hotelinitiatief binnen het hotelbeleid en binnen haar uitleg van het criterium “Bescherming woonfunctie” past. Het is dus zeker niet gezegd dat alle hotelaanvragen waarbij woningen betrokken zijn, per definitie worden afgewezen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Amsterdamse woningen ruilen voor hotels ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief