icon

Pro forma bedenkingen toegestaan

Betrokkenen bij bestemmingsplanprocedures opgelet! De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 13 augustus 2008 een opvallende uitspraak gedaan. De Afdeling bepaalt in de uitspraak, kortweg gezegd, dat degene die pro forma (zonder inhoudelijke redenen aan te voeren) bedenkingen indient tegen een bestemmingsplan dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, een termijn van twee weken moet worden gegund om alsnog zijn inhoudelijke bedenkingen in te dienen. In de betreffende zaak betoogde Gedeputeerde Staten dat de indiener van het beroep niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard, omdat deze indiener niet tijdig zijn inhoudelijke bedenkingen had ingediend. Een voor de hand liggende opmerking van Gedeputeerde Staten, want voorheen gold dat geen beroep kon worden ingesteld als er slechts pro forma bedenkingen waren ingediend. Een harde consequentie dus.

De Afdeling stapt af van dat harde standpunt. De indiener van pro forma bedenkingen dient onverwijld in de gelegenheid te worden gesteld om binnen twee weken zijn inhoudelijke bedenkingen in te dienen.

Overigens, de uitspraak betreft de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aangezien de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid van het indienen van bedenkingen niet kent, is het nog onduidelijk of de uitspraak van de Afdeling ook van invloed is op nieuwe bestemmingsplanprocedures.


Paulien Beunk is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Pro forma bedenkingen toegestaan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief