icon

(Meer) Toezicht AFM op vastgoedbeleggingen

Afgelopen week werd duidelijk de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zelf actief toezicht zal gaan houden op vastgoedbeleggingen onder de € 50.000,-. Zij maakte bovendien bekend dat zij die financiële grens te laag acht en zich daarom sterk zal maken voor ophoging.

De AFM houdt toezicht op de financiële sector waar het gaat om sparen, lenen, beleggen, pensioenfondsen en verzekeringen. Het doel daarvan is om te zorgen voor transparantie van de markt. Daardoor probeert de AFM misstanden te voorkomen en de consument in staat te stellen om weloverwogen keuzes te maken.

Tot 2006 viel de vastgoedsector niet onder het werkterrein van de AFM. Na wijziging van de Wet op het Financieel Toezicht in dat jaar, veranderde dat. Zoals dat in veel branches gebruikelijk is, heeft de AFM ingezet op zelfregulering door de vastgoedsector. Om die zelfregulering te realiseren is een groot deel van de aanbieders van vastgoedbeleggingen met elkaar in overleg getreden. Zij hebben daarbij de hoofdlijnen voor een gedragscode opgesteld, die elke aanbieder zou kunnen implementeren.

Begin januari werd echter duidelijk dat de beoogde zelfregulering niet tot stand zal komen. Volgens de AFM komt dat doordat de vastgoedsector niet bereid is om het daarvoor benodigde apparaat van toezicht en tuchtrechtspraak op te zetten en in stand te houden. Dit betekent dat de AFM zelf het toezicht en de handhaving moet gaan verzorgen.

Op dit moment wordt in Nederland voor het toezicht een grens gehanteerd van € 50.000,-. Beleggers van grotere bedragen worden geacht (relatief) deskundig te zijn en hun eigen belangen voldoende te kunnen behartigen. De AFM signaleert echter dat slechts 20% van de vastgoedbeleggingen die onder haar toezicht zouden vallen, minder dan € 50.000,- bedragen. Daarbij speelt volgens de AFM ook boven dat bedrag vaak de problematiek die zij wil bestrijden.

Het bedrag van € 50.000,- moet daarom volgens de AFM worden verhoogd. Het bedrag is gebaseerd om een EU-richtlijn. De Nederlandse overheid is van mening dat deze richtlijn op de juiste manier wordt toegepast en er geen ruimte is voor verhoging. De AFM zal daarom zelf in Brussel gaan lobbyen.


Koen van den Berg is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
(Meer) Toezicht AFM op vastgoedbeleggingen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief