icon

Opzegverboden bij einde onderneming

Wanneer een opzegverbod van toepassing is, kan – het woord zegt het al – een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Doet de werkgever dit toch, dan is die opzegging vernietigbaar. De werknemer moet binnen twee maanden na de opzegging een beroep doen op de vernietigbaarheid. De opzegging heeft dan niet het beoogde rechtsgevolg gehad, de arbeidsovereenkomst blijft in stand.
De bekendste opzegverboden zijn die tijdens ziekte, tijdens zwangerschap, tijdens het zwangerschps- en bevallingsverlof en de eerste zes weken daarna, en van OR leden.

In een viertal situaties zijn de opzegverboden niet van toepassing. Dan kan een werkgever dus, ondanks het opzegverbod, de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit geldt bij een opzegging gedurende de proeftijd, wegens een dringende reden (“ontslag op staande voet”) en opzegging waarmee de werknemer schriftelijk heeft ingestemd.

Voorts, en dat is een situatie die op dit moment actueel is, zijn de opzegverboden niet van toepassing wanneer de opzegging geschiedt wegens de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming, of van het onderdeel daarvan waarin de werknemer uitsluitend of in de hoofdzaak werkzaam is. Bij veel reorganisaties kunnen zieken, zwangeren en OR leden etc. dus “gewoon”ontslagen worden. Uitzondering hierop is echter het opzegverbod tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof; dit opzegverbod blijft staan.

Bij het beëindigen van de werkzaamheden van een onderneming of van het betreffende deel waar de werknemer werkt dient dus te worden bezien welke werknemers zwangerschaps- of beval-lingsverlof genieten in de zin van de Wet Arbeid en Zorg. Let hierbij wel op dat alléén dit opzegverbod tijdens het verlof blijft staan. De opzegverboden die gelden voor de periode vóór het verlof(tijdens de zwangerschap)en die erná (gedurende eventuele ziekte als gevolg van de zwangerschap of de bevalling, en de eerste zes weken na werkhervatting na het verlof of de ziekte) zijn bij (gedeeltelijke) bedrijfssluiting niet van toepassing. Zwangeren en herstellende prille moeders kunnen in dat specifieke geval ontslagen worden.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Opzegverboden bij einde onderneming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief