icon

Automatische vergunning bij stilzitten overheid

Voor burgers en bedrijven is het vaak een bron van ergernis: een trage overheid die maar niet beslist op vergunningaanvragen, terwijl betrokkene deze vergunning toch echt nodig heeft op korte termijn. Om burgers en bedrijven tegemoet gekomen in deze problematiek geldt voor een aantal vergunningstelsels het systeem van “Lex Silencio” hetgeen inhoudt dat wanneer een bestuursorgaan niet tijdig beslist op een vergunningaanvraag, de vergunning geacht wordt te zijn afgegeven. Dit systeem geldt nu voor 21 vergunningstelsels, waaronder de bouw- en monumentenvergunningen.

In het kader van het project om de regeldruk voor burgers te verminderen en de dienstverlening te verbeteren, zijn het afgelopen jaar alle vergunningstelsels van het Rijk door een onafhankelijk onderzoeksbureau doorgelicht om te bekijken of voornoemd systeem waar Lex Silencio nog meer kan worden ingevoerd. Op grond van dit onderzoek heeft het kabinet nu ingestemd met het invoeren van het systeem van Lex Silencio voor nog eens 24 andere vergunningstelsels.

Voor onder meer de volgende vergunningstelsels zal Lex Silencio worden ingevoerd:

• ontheffing opleidingseis particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
• ontheffing verbrandingsverbod afvalstoffen;
• vergunning tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte (onder meer van toepassing als een pand op de nominatie staat om gesloopt of gerenoveerd te worden);
• ontheffing elektronische aangifte ondernemers.

Daarnaast is nog een keer gekeken of de vergunningen die in aanmerking komen voor de Lex Silencio ook niet op een andere manier vereenvoudigd kunnen worden.

Nu zijn nog alleen de vergunningstelsels van het Rijk doorgelicht. De vergunningstelsels van de decentrale overheden worden op dit moment nog bekeken. In ieder geval zullen decentrale overheden voor de vergunningenstelsels die onder de Europese richtlijn voor vrij verkeer van diensten (de Dienstenrichtlijn) vallen voor eind 2009 de Lex Silencio moeten toepassen, tenzij een dwingende reden van algemeen belang het kan rechtvaardigen dat een vergunning niet van rechtswege wordt verleend.

Het systeem van Lex Silencio zal ook worden opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan de Awb wordt een nieuwe paragraaf 4.1.3.3 “Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen” toegevoegd die de Lex Silencio gaat regelen. Deze paragraaf krijgt een facultatief karakter, waardoor de regeling niet automatisch van toepassing is op alle vergunningen en waardoor deze ook niet bepaalt onder welke omstandigheden de Lex Silencio moet worden ingevoerd.
Voor vergunningenstelsels die onder de Dienstenrichtlijn vallen, is het echter wel verplicht om de nieuwe paragraaf van de Awb van toepassing te verklaren.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Automatische vergunning bij stilzitten overheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief