icon

Arbeidsinschakeling: dwangarbeid?

De slavernij is al enige tijd afgeschaft en in Europees verband is inmiddels bepaald dat dwangarbeid niet is toegestaan. Met die gedachte in het achterhoofd zal een man die een bijstandsuitkering ontving onlangs naar de rechter te Arnhem zijn gestapt.

De man werkte niet om voor een partner te kunnen zorgen. Het college van burgemeester en wethouders vond dat hij weer aan het werk moest en verplichtte hem daarom om deel te nemen aan een traject dat gericht was op arbeidsinschakeling. De man weigerde en als straf werd hij op zijn bijstandsuitkering gekort.

Het traject hield in dat de man moest gaan schoffelen in het plantsoen aan de hand waarvan een Trainingscentrum zou vaststellen hoe het was gesteld met de werknemersvaardigheden van de man. Bij werknemersvaardigheden moet gedacht worden aan zaken als op tijd komen en de omgang met collega's.

De rechtbank oordeelde dat daarmee op zich niets mis is, en dat van dwangarbeid in elk geval geen sprake was. Daarvoor was niet voldoende (psychische danwel fysieke) dwang in het spel. Naar huidige maatschappelijke inzichten mag van de ontvanger van een bijstandsuitkering worden verlangd dat hij de nodige inspanningen verricht om uiteindelijk zelf in zijn bestaan te kunnen voorzien. Dat is ook het doel van de Wet Werk en Bijstand; de verplichting tot meewerken aan re-integratieactiviteiten is niet in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.

Gezien het arbeidsverleden van de man stond echter wel vast dat het schoffelen nou niet zou helpen bij het vinden van een nieuwe baan. De man was ook niet werkloos omdat er iets zou schorten aan zijn werknemersvaardigheden. De rechtbank oordeelde dat het college van burgemeester en wethouders dient te kijken naar de individuele situatie en daarop een traject moet afstemmen. Doet het college dat niet, dan is de weigering van deelname niet verwijtbaar. Het besluit van het college hield dan ook geen stand en ze zullen er opnieuw naar moeten kijken.

De redenering van de rechtbank hielp de man in dit geval, maar in zijn algemeenheid zal het college van burgemeester en wethouders niet ontevreden zijn. De rechtbank oordeelde immers dat mensen met een bijstandsuitkering wél verplicht kunnen worden deel te nemen aan een arbeidsinschakelingstraject.

Voorwaarde daarbij is dat het traject aansluit bij de individuele situatie van de betreffende persoon, maar als dat gebeurt mag het college die persoon korten op zijn bijstandsuitkering als hij of zij weigert deel te nemen aan het traject.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbeidsinschakeling: dwangarbeid?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief