icon

Geen beding, concurrentie toch onrechtmatig?

Dat het ontbreken van een concurrentiebeding geen vrijbrief is voor het concurreren met een voormalig werkgever is al aan bod gekomen op deze weblog. De concurrentie kan onrechtmatig zijn, en in dat geval kan de ex-werknemer worden aangesproken voor de schade die de ex-werkgever daardoor lijdt.

De Voorzieningenrechter te Breda beoordeelde onlangs een zaak die juist daarom draaide: handelde een ex-werknemer van een cateraar onrechtmatig doordat hij na afloop van zijn dienstverband een eigen zaak was begonnen en daarmee voor (voormalige) klanten van de ex-werkgever werkzaamheden was gaan verrichten?

Er was geen concurrentiebeding van toepassing, maar de ex-werkgever vordert de aan de ex-werknemer betaalde beëindigingsvergoeding terug op grond van onrechtmatige concurrentie. Door die onrechtmatige concurrentie meende de ex-werkgever de beëindigingsovereenkomst te kunnen ontbinden waardoor de ex-werknemer geen recht meer zou hebben op een vergoeding.

Allereerst rees natuurlijk de vraag of de ex-werknemer concurreerde. Daarvan was sprake nu vast stond dat ten minste één van de klanten van de voormalig werkgever was overgestapt naar het bedrijf van de ex-werknemer voor catering werkzaamheden. In beginsel staat het de ex-werknemer echter vrij om relaties van zijn ex-werkgever te benaderen en voor hen te werken. Daar was dus nog niets onrechtmatigs aan.

Dat kan anders zijn als de ex-werknemer stelselmatig achter duurzame klanten van de ex-werkgever aan gaat en (met name) wanneer hij daarbij gebruik maakt van specifieke kennis en gegevens over die klanten van de ex-werkgever die hij dankzij zijn dienstverband daar heeft opgedaan.

In de onderhavige zaak stond wel vast dat het één duurzame klant – een gemeente – van de ex-werkgever betrof, maar was niet gebleken dat de nieuwe ondernemer het initiatief had genomen tot de samenwerking met die klant. Sterker nog, het was de gemeente die het initiatief tot de samenwerking zou hebben genomen. Om die reden wees de Voorzieningenrechter de vordering van de voormalig werkgever af. Niet gebleken was dat de ex-werknemer stelselmatig klanten van zijn ex-werkgever probeerde over te halen naar hem over te stappen.

De les die uit deze uitspraak getrokken kan worden is dat concurreren met de voormalig werkgever mag, mits er geen concurrentiebeding van toepassing is én mits het netjes gebeurt, dus zonder stelselmatig achter de klanten van de ex-werkgever aan te gaan.


Benjamin van Leeuwen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen beding, concurrentie toch onrechtmatig?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief