icon

Hooligans en Ahold: civiele aansprakelijkheid na strafrechtelijke veroordeling

Het Parool meldt dat de gemeente voetbal hooligans voor het eerst civiel aansprakelijk heeft gesteld voor de door hun veroorzaakte schade. De betreffende hooligans waren al strafrechtelijk veroordeeld, maar moeten nu ook nog de werkelijke schade aan eigendommen betalen (vernielde bushokjes e.d.). Kennelijk zijn de hooligans onder dreiging van nog hogere claims akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel dat zij ieder € 2.700,– moeten betalen.

Jammer dat het niet tot een openbaar vonnis is gekomen. Want daarin was duidelijk geworden op welke wijze de rechter in dergelijke gevallen omgaat met de strafrechtelijke veroordeling als basis voor een civiele claim. Want hoe zit dat eigenlijk ? Kan je ook nog civiel worden aangesproken, nadat je strafrechtelijk bent veroordeeld ?

Het antwoord daarop is eenvoudig. Ja, dat kan. De strafrechtelijke veroordeling is zelfs het bewijs dat de hooligans onrechtmatig hebben gehandeld. Anders gezegd: over de vraag of er onrechtmatig is gehandeld, hoeft niet meer te worden gedebatteerd. Hoogstens kunnen de strafrechtelijk veroordeelde hooligans nog stellen dat een bepaalde schadepost niet door hun is veroorzaakt. Of juridisch gesteld: dat het causale verband tussen hun gedraging en de schade ontbreekt. Overigens kunnen dat ook nog lastige discussies zijn. De bewijslast ligt immers bij de benadeelde, die dus voor iedere cent schade het causale verband moet aantonen.

Dezelfde kwestie is ook van belang in de Ahold zaak. Als immers de bestuurders Van der Hoeven en Meurs in het hoger beroep strafrechtelijk worden veroordeeld vanwege valsheid in geschrifte, staat hun onrechtmatige gedraging vast. En dan is daarmee een belangrijke bewijshobbel voor benadeelde beleggers al genomen. Een eventuele discussie zal zich dan nog uitsluitend beperken tot het causale verband tussen de onrechtmatige gedraging en de geleden schade. In die zin zitten Van der Hoeven en Meurs in hetzelfde schuitje als een stel voetbal hooligans. Het kan verkeren …


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Hooligans en Ahold: civiele aansprakelijkheid na strafrechtelijke veroordeling

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief