icon

Het einde van de Welstandscommissie ?

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het voorstel om de verplichte toetsing van bouwvergunningplichtige bouwwerken door de welstandscommissie te laten vervallen.

Op dit moment dient elk bouwvergunningplichtig bouwwerk getoetst te worden door een onafhankelijke commissie aan redelijke eisen van welstand die door de gemeente zijn vastgesteld in een welstandsnota. De huidige toetsing omvat vaak niet alleen toetsing aan de uiterlijke kenmerken van het bouwwerk (kleur, materialen en structuur) maar ook wordt getoetst aan de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing, de openbare ruimte, het landschap en de stedenbouwkundige context. Gemeenten mogen sinds 2003 afwijken van het advies van de welstandscommissie, hoewel dit in de praktijk zelden voorkomt.

Het kabinet is nu van mening dat de wettelijke verplichting om bij reguliere bouwplannen advies in te winnen bij een onafhankelijke commissie, ten behoeve van slechts één geïsoleerd aspect uit het toetsingskader, belemmerend werkt. Deprocedure wordt daardoor te veel vertraagd. Omwille van de snelheid en het verminderen van de regeldruk wil het kabinet om deze reden dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe reguliere bouwplannen worden getoetst aan het welstandsbeleid.

Voorts wil het kabinet dat het welstandsbeleid, nu nog opgenomen in door de gemeente vastgestelde welstandsnota’s, deel uit gaan maken van het bestemmingsplan. Daardoor kan het welstandsbeleid beter worden afgestemd op het ruimtelijk beleid. Ook wil het kabinet dat de toetsing van welstand zich zal beperken tot het uiterlijk van bouwwerken. Een toetsing aan de relatie met de openbare ruimte, het landschap en de stedenbouwkundige context zal dan niet meer in het welstandsbeleid kunnen worden opgenomen, maar zal dan in het bestemmingsplan of het ruimtelijk beleid moeten worden geregeld.

Of het wetsvoorstel de bouwvergunningprocedures uiteindelijk zullen versnellen is nog maar vraag: de toetsing zelf vervalt immers niet, gemeenten mogen alleen nu zelf de toetsing verrichten.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het einde van de Welstandscommissie ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief