icon

Bouwovergangrecht: agrarische loods buiten gebruik en uitzonderingen op hoofdregels

Bouwwerken die met een bouwvergunning zijn gebouwd, moeten in beginsel in nieuwe bestemmingsplannen positief worden bestemd. Dat betekent dat deze gebouwen en hun bestemming als legaal in het bestemmingsplan worden opgenomen. De hoofdregel is dat die bestaande, legale bouwwerken alleen onder het bouwovergangsrecht mogen worden gebracht indien a) sprake is van nieuwe planologische inzichten; en b) concreet zicht bestaat dat het bouwwerk binnen de planperiode zal worden verwijderd. In deze zaak aanvaardt de Afdeling een uitzondering op de aangehaalde hoofdregel.

Het gaat hier om een voormalig agrarisch bedrijf. De agrarische activiteiten zijn stopgezet en de voormalige bedrijfswoning is nu in gebruik als burgerwoning. Bij het bedrijf hoorde ook een loods (met een oppervlakte van 609 m2 en een bouwhoogte van 6,5 meter). Deze loods is in 1989 met bouwvergunning gebouwd en zou om die reden in het nieuwe bestemmingsplan ook als zodanig bestemd moeten worden. De gemeenteraad van Purmerend heeft de loods echter onder het bouwovergangsrecht gebracht. Daardoor moet de eigenaar er rekening mee houden dat (in beginsel) het gebouw weg zal moeten. Dat kan bijvoorbeeld bij verkoop tot waardedaling leiden.

In het nieuwe bestemmingsplan is de voormalige bedrijfswoning als burgerwoning bestemd. De bedrijfsgebouwen hebben eveneens een woonbestemming gekregen en gaan functioneren als bijgebouw bij de woning. Het beleid van de raad is erop gericht dat het, nadat een agrarisch bedrijf is beëindigd, vanuit een goede ruimtelijke ordening gewenst is om de grootschalige agrarische bebouwing op termijn te laten verdwijnen of in ieder geval in omvang sterk te laten afnemen. Een groot volume of oppervlak van aan- en bijgebouwen is immers niet functioneel voor de nieuwe woonbestemming. Daarnaast nodigt de aanwezigheid van zo's grote loods uit tot vormen van gebruik die in het buitengebied ongewenst zijn (bijvoorbeeld opslag of winterstalling). De raad wil dit tegengaan en brengt de grote loods daarom onder het bouwovergangsrecht.

De Afdeling vindt het beleid van de raad niet onredelijk. De grote loods mag dus onder het bouwovergangsrecht worden gebracht. (Zie uitspraak ABRvS 25 juni 2008, nr. 200703818.)


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwovergangrecht: agrarische loods buiten gebruik en uitzonderingen op hoofdregels

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief