icon

Geen technische voorwaarden aan gebruiksvergunning

Als een café voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit, dan mogen B en W over de band van de gebruiksvergunning geen extra voorwaarden stellen die op de brandveiligheid zien.

In Wageningen bevindt zich het café-restaurant Het Gat. In de kelder van het café zit ‘de enige dansgelegenheid in Wageningen’. Op basis van de in 1995 verkregen bouwvergunning biedt de kelder ruimte aan 220 bezoekers.

Als je in Wageningen een ruimte in gebruik hebt waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, dan is een gebruiksvergunning benodigd. Dat schrijft de Bouwverordening voor. In 2006 verlenen B en W aan het café een gebruiksvergunning, maar verbinden daar in eerste instantie de voorwaarde aan dat de kelder door maximaal 156 personen tegelijk mag worden gebruikt. In 2007 wordt wederom onder voorwaarden de gebruiksvergunning verleend, maar ditmaal mogen in de kelder slechts 69 personen tegelijk aanwezig zijn. De rechtbank Arnhem doet nog een duit in het zakje en bepaald in haar uitspraak dat het maximum aantal personen in de kelder op 82 wordt gesteld. Het café Het Gat gaat in hoger beroep.

De Afdeling maakt hier korte metten mee. Een Bouwverordening geeft voorschriften voor het gebruik van gebouwen, terwijl het Bouwbesluit technische voorschriften geeft waaraan bij het bouwen ten minste moet zijn voldaan of waar een bestaand bouwwerk ten minste aan moet voldoen. Eerder bepaalde de Afdeling al in 2006 (uitspraak van 11 oktober 2006 in zaak nr. 200508575) dat bij de totstandkoming van de Woningwet bewust gekozen is om het stellen van technische voorschriften bij de wetgever te laten. B en W zijn niet bevoegd aan een gebruiksvergunning voorwaarden te stellen die betrekking hebben op het aantal toe te laten personen vanwege de capaciteit van de trappen tussen de verdiepingen. Deze voorwaarden brengen immers mee dat de trappen aanpassingen behoeven voordat gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die de verleende bouwvergunning biedt. De Afdeling verklaart het hoger beroep van cafe Het Gat dan ook gegrond en vernietigt de uitspraak van de rechtbank Arnhem.

De kelder van het Gat mocht dus al die tijd gewoon gebruikt worden door maximaal 220 personen. De eigenaren van het café Het Gat hebben inmiddels een claim bij de gemeente ingediend van ‘honderdduizenden euro’s schade’ wegens gederfde omzet (bron: binnenlands bestuur 2008, aflevering 41, p. 22).

Uitspraak ABRvS 24 september 2008 in zaaknr. 200801673, LJN: BF2154.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen technische voorwaarden aan gebruiksvergunning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief