icon

Bouwen in de zorg II: ontwerp afkomstig van ziekenhuis

In mijn vorige bijdrage schreef ik over risico's bij de (nieuw)bouw van ziekenhuizen. Zoals in die weblog beschreven, lopen ziekenhuizen onder het nieuwe regime de financiële risico's van tegenvallers die kunnen optreden tijdens het bouwproces. Onder het oude regime liepen zorginstellingen nauwelijks enig financieel risico bij tegenvallers.

Misschien is dit gebrek aan risico wel de oorzaak dat zo weinig procedures zijn gevoerd en gepuliceerd over problemen die zijn ontstaan bij de bouw van zorginstellingen. Tot voor kort. Op 8 augustus 2008 wees de Raad van Arbitrage een vonnis tussen aannemer en ziekenhuis over een calamiteit tijdens de bouw. Volgens deze uitspraak is het ziekenhuis grotendeels aansprakelijk voor de vertraging die het gevolg was van het – in eerste instantie – aanbrengen van ongeschikte funderingspalen. De gehele fundering werd vervolgens afgekeurd en moest opnieuw worden aangebracht. Daardoor ontstond uiteindelijk ruim 2 jaar vertraging en miljoenen schade.

Het ziekenhuis heeft, zo blijkt uit de uitspraak, op traditionele wijze het ontwerp voorgeschreven. Het ziekenhuis schakelde een architect in. En die architect schakelde weer een constructeur in en zo kwam een bestek tot stand, waarin de randvoorwaarden waren opgenomen waaraan de funderingspalen moesten voldoen. Kort gezegd, bleek achteraf dat in deze randvoorwaarden onvoldoende rekening was gehouden met de gevolgen van horizontale belasting op de funderingspalen, die weer het gevolg was van door het ziekenhuis zelf uitgevoerd bouwrijp maken. (Terzijde: funderingspalen zijn in beginsel gemaakt om verticale belasting op te vangen; als er ook horizontale belasting is, moet daarmee rekening worden gehouden – meestal door extra wapening).

Hoewel nog hoger beroep zal worden ingesteld, is in deze zaak goed zichtbaar welke uitvoeringsrisico's het traditionele bouwmodel met zich mee kan brengen. Door die risico's te benoemen en in flexibele, geïntegreerde contractsvormen onder te brengen, kunnen deze risico's voor de bouwheer / ziekenhuis worden beperkt. Daarbij dient men zich echter wel te bedenken dat het onderbrengen van een risico bij aannemer, door diezelfde aannemer zal worden doorberekend in zijn prijs. Het blijven dus lastige afwegingen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwen in de zorg II: ontwerp afkomstig van ziekenhuis

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief