icon

Ook krachtens Ziektewet ziekengeld over werkdagen in het weekend

Zoals – wellicht – bekend vallen uitzendkrachten, net als werknemers die ziek zijn bij het aflopen van hun arbeidsovereenkomst en vrouwelijke werknemers die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling onder de Ziektewet. Wellicht minder bekend is dat de Ziektewet regelt dat ziekengeld wordt uitgekeerd over iedere dag van ongeschiktheid tot werken, behalve over de zaterdagen en zondagen.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Ziektewet op dit punt te wijzigen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie-Van Hijum.

De bedoeling van het wetsvoorstel is dat mensen die (ook) in het weekend werken op dezelfde wijze aanspraak moeten kunnen maken op ziekengeld als mensen die alleen door de week werkzaam zijn. In de huidige situatie kan het namelijk voorkomen dat bijvoorbeeld een uitzendkracht die in het weekend werkt en op die dagen ziek is, minder ziekengeld ontvangt dan een uitzendkracht die alleen door de week, maar wel hetzelfde aantal dagen werkt, omdat over de dagen in het weekend dus geen recht bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet. In de nieuwe situatie zal deze ongelijkheid worden gelijk getrokken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De planning is dat de wijziging op 1 april 2009 van kracht wordt.


Kissiwah Mireku is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ook krachtens Ziektewet ziekengeld over werkdagen in het weekend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief