icon

Exit procureur!

Vanaf vandaag is het zover: wij zijn geen procureur meer. “Advocaat en procureur” was tot gisteren de formele aanduiding van ons beroep, en dat is dus nog slechts “advocaat”. Wat is er veranderd en wat betekent dat voor u?

Het begrip procureur is wat ouderwets. Het stamt uit de tijd (die overigens nog niet zo heel ver achter ons ligt) dat elke rechtbank zijn eigen regels hanteerde voor de rolprocedure. De “rol” is de wekelijkse agenda waarop de civiele zaken waarin schriftelijk wordt geprocedeerd de revue passeren. Op die zittingen worden conclusies en akten genomen, uitstel gevraagd, vonnis gevraagd, uitspraken gedaan, instructies gegeven, kortom, de hele loop van de procedure wordt op de rolzittingen bepaald en uitgevoerd. En daarin lag ook de taak van de procureur. Wij zijn namelijk advocaat in het hele land, maar slechts procureur bij onze “eigen” rechtbank. Procedeerden we voor een andere rechtbank, dan schakelden we daar een plaatselijke advocaat in die voor ons als procureur optrad. Hij tekende de stukken, diende ze in, haalde vonnissen op, sprak waar nodig met rechters, enzovoorts. Want de rol is niet alleen soms juridisch complex, maar logistiek evenzeer.

Al een paar jaren geldt een landelijk rolreglement. Alle rechtbanken behandelen die rolzaken nu volgens dezelfde regels. Lokale kennis is dus niet meer nodig. Het vrij persoonlijke contact van advocaten met de organisatie van de rechtbank is al jaren een stuk minder, nu zowel de balie als de rechterlijke macht sterk zijn gegroeid. En de postverzending via de zogenaamde “togadozen” (de kastjes op de rechtbank waar we onze toga's kunnen bewaren en waarin de bodes onze post legden) heeft plaats gemaakt voor koeriers, e-mails of gewoon de post. Minder romantisch, maar wel zo praktisch.

Dat het begrip procureur wat ouderwets werd gevonden blijkt ook wel uit het feit dat weinig advocaten zich nog als “advocaat en procureur” afficheerden, al waren we het nog wel. Dat brengt me op het tweede punt, en dat was de vraag wat u er nu van gaat merken. Weinig dus. We hoeven geen procureur meer in te schakelen en dat zal waarschijnlijk wel wat geld schelen. Wij merken het natuurlijk wel: digitale toegang tot de verschillende rolagenda's, nieuwe procedures, nieuwe formulieren – we zijn er klaar voor. En als al die nieuwe dingen werken merkt u er dus verder niets van. Behalve dan, dat uw advocaat geen procureur meer is.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Exit procureur!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief