icon

Aanbestedingsperikelen in Utrecht: hoe het mis kan gaan

Europese openbare aanbestedingsprocedures dienen volgens strike procedureregels te worden gevolgd. Op deze wijze wordt eerlijke concurrentie gewaarborgd. Toch gaat het wel eens mis in een aanbestedingsprocedure: soms aan de zijde van een inschrijver (zie weblog van 4 juli 2007) maar soms ook aan de zijde van het bestuursorgaan, zoals onlangs bleek in de gemeente Utrecht (zie artikel AD).

De gemeente Utrecht, die de binnenstad grootscheeps aan het vernieuwen is, had een openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven voor het nieuwe bibliotheekgebouw dat beeldbepalend zou moeten worden voor de binnenstad. In het gebouw waar de bibliotheek zal worden gevestigd, komen ook 120 appartementen, een filmhuis, een garage en een doorgang voor bussen en trams. Zeven architectenbureaus schreven zich in voor de aanbesteding.

De inschrijvingen voor het grootscheepse project werden beoordeeld door een jury en werden voorts getoetst op commerciële en juridische aspecten. Het oordeel van de jury zou voor 60% meewegen bij de eindbeoordeling, de andere aspecten gezamenlijk voor 40%. De gemeente Utrecht maakte echter een fout bij de berekening en rekende per abuis het juryoordeel mee voor 65%, met het gevolg dat het architectenbureau Rapp + Rapp uit Rotterdam als winnaar uit de bus kwam. Het architectenbureau VMX, dat met deze telling op de tweede plaats was geëindigd, ontdekte echter de rekenfout en eiste vervolgens alsnog de opdracht op.
De gemeente kon op grond van de procedureregels vervolgens weinig anders dan VMX alsnog als winnaar uit te roepen en hen de aanbesteding te gunnen. Dit tot groot ongenoegen van de jury, die een groot voorstander is van het ontwerp van Rapp + Rapp. De juryvoorzitter, de voormalig Vlaamse Rijksbouwmeester Bob van Reeth, heeft uit onvrede met de hele situatie het voorzitterschap neergelegd.

Het architectenbureau Rapp + Rapp laat het er niet bij zitten en heeft in diverse kranten aangekondigd juridische stappen te zetten. Of een dergelijke procedure succesvol kan zijn betwijfel ik. Van de zeer strikte Europese aanbestedingsregels wordt maar zelden afgeweken, ook als het vertrouwensbeginsel in het geding is.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Aanbestedingsperikelen in Utrecht: hoe het mis kan gaan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief